Amerikalı grafik tasarımcı Roy Kuhlman (1923–2007) 1951'den 1960'lı yılların sonuna kadar Grove Press için yediyüzden fazla kitap kapağı hazırladı. 1951 yılında yayın hayatına başlayan Grove Press dönemin avangart edebiyat ürünlerini basan bir yayıneviydi.

Kuhlman genellikle tasarımını yaptığı kitapları okumaz ama başlığın mesajını iletmeye çalışırdı. Kendisinin soyut tarzıyla bir araya gelen bu yaklaşım kapakların gelişigüzel yapıldığı görünümünü verir. Ama gerçekte yapıtları titiz görsel kararların bir sonucudur. Kuhlman saf, görsel bir dille çalışıyor, unsurları sayfa üzerinde "yerli yerine oturuncaya kadar" oynatıyordu. Bu, edebiyat ve kapaklar arasında gevşek bir ilişki yaratıyordu ama bu alt algısaldı — kapaklar içeriği birebir ifade etmiyordu ama hem kapağın hem de içeriğin avangart olduğunu bildiriyordu.

Her ne kadar Kuhlman Alvin Lustig ve Paul Rand'dan etkilendiğini söylese de onun gerçek esin kaynağı Soyut Ekspresyonistler ve özellikle de Franz Kline'ın "güçlü, yalın" tarzıydı. Kuhlman Soyut Ekspresyonist fikirleri tasarıma uygulayan ilk kişilerden biridir. Yaklaşımı serbest, kendiliğinden ve tesadüfîydi. Çabuk ve içgüdüsel olarak çalışıyordu. Sanat yapıtın yeniden boyutlandırılması durumunda niteliksel kayba uğrayacağını düşündüğünden grafik tasarımlarını basıldığındaki gerçek boyutlarında çalışıyordu.

Roy Kuhlman kendine özgü bir grafik dil geliştirdi ve erişebildiği her şey, eski gravürler, banka zarflarının içleri, kendi fotoğrafı, fotogramlar, Zipatone kağıtları ve kolajlar oluşturduğu görsel pastişin parçası haline geldi.