Çıplak Dağda Bir Gece
Mussorgsky

"Çıplak Dağda Bir Gece" Rus besteci Modest Mussorgski’nin (1839 – 1881) bir senfonik şiiri. 1867 yılında tamamladığı bu eserde besteci Rus edebî metinlerinden ve efsanelerinden esinlenmiş ve eserin teması olarak cadıların sabbat'ını seçmiştir. Esere adını veren çıplak dağ Kiev yakınlarındaki Triglav Dağı'dır. Efsaneye göre cadılar her yıl Hıristiyanların bayram olarak kutladıkları Vaftizci Yahya'nın doğum günü olan 24 Haziran gecesi Kiev yakınlarındaki Lysa Hora Dağı'nda “Sabbat” töreni yapmak için bir araya gelirler. Eser dört bölüme ayrılmıştır: Cadıların bir araya toplanması, Slav efsanelerine özgü Kara Tanrı Çernobog'un gelişi, cadıların Çernobog'un oturduğu tahtın çevresinde bir halka oluşturup onu övmeleri ve son olarak Çernobog'un hoşuna giden cadıları kendisi için seçtiği sabbat töreninin başlaması emrini verişi. Sabbat, yakındaki bir köyden gelen çan sesleriyle birlikte biter, cadılar dağılır ve gün doğar.