Bir Şark Pazarında
Albert Ketèlbey

Orijinal ismi "In a Persian Market" olan ve Türkiye'de daha çok "Bir Şark Pazarında" ismiyle bilinen eser İngiliz besteci Albert Ketèlbey'in (1875-1959) 1920 yılında bestelediği, koro ve orkestra için bir sahne eseri. Bestecinin kendisi eserin sinopsisini şu şekilde ifade ediyor:

Deve kervancıları pazara girer, dilencilerin "bahşiş" isteyen seslenişleri duyulur, hizmetçileri tarafından taşınan prenses gelir (bu tema tüm orkestra tarafından tetkrarlanır), prenses hokkabazları ve yılan oynatıcılarını seyretmek üzere kalır. Gelişi borularla haber verilen halife pazardan gelip geçer, dilenciler yeniden "bahşiş" diye çığrışırlar, prenses ayrılır, kervan yeniden yola koyulur, minareden duyulan ezan sesiyle her şey bir an için durur, kervan uzaklaşır ve pazar yeri boşalır.