Keman Konçertosu
Arnold Schönberg

Arnold Schönberg Keman Konçertosu'nu (Op.36) 1933 yılında Naziler'den kaçarak Birleşik Devletler'e yerleştikten sonra, 1936 yılında besteledi. Schönberg Amerika'ya geldikten sonra tonal yazıma dönmüştü ve her ne kadar Keman Konçertosu 12 ton tekniğini kullanıyor olsa da parçanın neoklasik formu tonal melodinin bir taklidini gerektiriyordu. Dolayısıyla da önceki yapıtlarında tematik bir yapı adına kullandığı motifsel teknikten bir vazgeçiş anlamı taşıyordu.

Üç bölümden oluşan Keman Konçertosu ilk kez 6 Aralık 1940 yılında Philadelphia Orkestrası tarafından seslendirildi.