5. Piyano Konçertosu, 3. Bölüm
Ludwig van Beethoven

İmparator Konçertosu olarak da bilinen 5 Nolu Piyano Konçertosu Alman besteci Ludwig van Beethoven'in (1770 – 1827) son piyano konçertosudur. 1809-1811 yılları arasında bestelenen eser Beethoven'in hamisi ve öğrencisi Arşidük Rudolf'a ithaf edilmiş ve ilk kez 28 Kasım 1811'de Leipzig'de seslendirilmiştir. Bu konçertoya İmparator adını veren kişi Beethoven değil, konçertonun İlgiltere'deki yayıncısı Johann Baptist Cramer'dir. Yaklaşık kırk dakika süren konçerto üç bölümden oluşmaktadır: Allegro, Adagio un poco mosso ve Rondo.

Burada eserin üçüncü bölümü olan Rondo'yu dinliyorsunuz.