ünyadaki tarım için kullanılabilir durumdaki 5.2 milyar hektarlık kurak alanların yaklaşık 3.6 milyarı erozyon ve toprak aşınmasına maruz durumda. Yani dünyadaki kurak alanların yüzde 70'inden fazlası çölleşmeden etkileniyor. Yüzden fazla ülkede 1 milyar insan çölleşmenin olumsuz etkileri nedeniyle topraklarını bırakıp iş bulmak için şehirlere göçmeye zorlanıyor.

Çölleşme dünya çapında her yıl 32 bin kilometre karelik bir alanı yok ediyor. Kuzey Amerika'da toprakların yüzde 74'ü çölleşmeden etkilenirken Afrika'da 1.2 milyon hektarlık bir alan (yani kurak alanların yüzde 73'ü) çölleşmenin etkisi altında bulunuyor.

Çölleşme, yeryüzünün özellikle kırılgan olduğu, yağışı az ve iklimi sert olan kurak alanlarda kendini gösteriyor. Bunun sonucunda üst toprağın yok olmasıyla arazide artık ekin yetişemez, hayvan beslenemez ve insan yaşayamaz hale geliyor. Bunun ekonomik etkisi dehşet verici: çölleşme tarım ürünlerinde yılda 40 milyar dolardan fazla kayyba ve tarım ürünlerinin fiyatlarında artışa sebep oluyor.

İklim değişimleri çölleşme sürecini tetikleyebiliyor ama çölleşmenin ana sebebini çoğunlukla insan faaliyetleri oluşturuyor. Aşırı tarımsal faaliyetler toprağı yok ediyor. Ormansızlaştırma toprağın arazide kalmasını sağlayan ağaçları ortadan kaldırıyor. Hayvanlara aşırı otlatma topraktaki otları bitiriyor. Bir BM çalışmasına göre yeryüzündeki toprakların yaklaşık yüzde 30'u kuraklıktan etkileniyor. Her yıl yaklaşık 33 bin kişi açlıktan ölüyor.

Çölleşme orman yangınlarını artıran ve rüzgarları canlandıran koşulları yaratıyor. Ve ayrıca dünyanın en değerli kaynağı olan su ve ona bağımlı olan hayvanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. World Wide Fund for Nature'a göre dünya 1970 ve 1995 yılları arasında doğal kaynaklarının yaklaşık yüzde 30'unu kaybetti.

Çöllerden ve kurak alanlardan gelen toz dünyanın rüzgarlar yoluyla dört bir yanındaki şehirlere taşınıyor. Afrika'dan gelen tozlar Pasat rüzgarı yoluyla Avrupa'ya ve hatta Birleşik Devletler şehirlerine ulaşıyor. Bu çok küçük toz parçacıkları solunduğunda sağlık sorunlarına neden oluyor ve ölüm oranlarında artışa sebep oluyor.