low Food (Yavaş Gıda) Hareketi “fast food” ile mücadele amacıyla İtalya’da Carlo Petrini tarafından başlatıldı. Belli bir eko-bölgedeki yerel mutfağın ve buna bağlı olarak yerel gıda ürünlerinin, bitkilerin, tohumların, evcil hayvanların ve çiftçiliğin korunmasını hedefliyor. Sonradan, daha geniş çerçeveli “Slow” Hareketi’nin çekirdeğini oluşturan “Slow Food” 1986 yılında öncü organizasyonu Arcigola’nın İtalya’da kurulmasıyla başladı.

Adem-i merkeziyetçi bir yapılanması olan örgütün bugün 122 ülkede 83 bin üyesi bulunuyor. Her bölgesel birimin bir önderi bulunuyor ve bu kişi Lezzet Atölye Çalışmaları, şarap tadımları ve çiftçi pazarları gibi bölgesel faaliyetlerle yerel zanaatkârları, yerel çiftçileri ve yerel lezzetleri desteklemekten sorumlu oluyor.

Yavaş Gıda örgütünün İsviçre, Almanya, New York, Fransa, Japonya ve İngiltere’de ofisleri var. Genel merkez ise Kuzey İtalya’da Turin yakınlarındaki Bra’da bulunuyor. Örgüt çeşitli dillerde çeşitli yayınlar yapıyor. Bunun yanısıra çeşitli konularda fuarlar, festivaller ve toplantılar düzenliyor. Yavaş Gıda 2004 yılında İtalya’da iki ayrı yerde bir Gastronomik Bilimler Üniversitesi kurdu. Amaçları iyi gıda ve iyi besin konusundaki bilinçliliği artırma amacında olan Carlo Petrini ve Massimo Montanari üniversitenin kurulmasında başı çeken iki isim.

Yavaş Gıda hareketinin Amaçları

Yavaş Gıda hareketi misyonu içerisinde bir dizi hedefi barındırıyor:

— Tüketicilerin “fast food”un zararları hakkında bilgilendirilmesi,

— Yurttaşların tarım ticareti ve hayvan çiftliklerinin sakıncaları konusunda eğitilmesi,

— Yurttaşların monokültürün riskleri ve çok az sayıda genoma veya çeşide dayanmanın sakıncaları hakkında eğitilmesi,

— Aile çiftliklerini korumak için çeşitli politik programlar geliştirilmesi,

— Tarım politikası içerisine organik çiftçilik konusunun dahil edilmesi için çalışmalar yürütülmesi,
— Genetik mühendisliğine verilen devlet desteğine karşı çalışmalar yürütülmesi,

— Tarım ilaçlarının kullanımına karşı çalışmalar yürütülmesi,

— Öğrencilere ve hükümlülere bahçecilik becerisi kazandırılması,

— İnsanların yerel pazarlardan alışveriş yapmaya yönlendirilmesi,

— Yerel gıda sistemleriyle işbirliği içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan bitki türlerini korumak için tohum bankaları oluşturulması,

— Herbir eko-bölge için yerel yemeek pişirme geleneklerinin ve yerel gıdaların önplana çıkartıldığı bir “lezzet havuzu” oluşturulması,

— Yerel ve geleneksel gıda ürünlerinin, bunlara ilişkin bilgiler ve hazırlama yöntemleriyle birlikte korunması ve desteklenmesi,

— Küçük ölçekli işleme organizasyonları (örneğin, mezbahaneler ve kısa ömürlü ürünleri için tesisler),

— Bölgelerde yerel mutfakların kutlanmasının organize edilmesi,

— “Tat eğitimi”nin desteklenmesi.

 

Yavaş Gıda hareketinin etkileri

Henüz çok yeni olduğu için Yavaş Gıda hareketinin ne ölçüde başarılı olduğunu söylemek güç. İstatistikler Avrupa ve özellikle de Almanya’nın ABD’de olduğundan daha fazla organik ürün tükettiğini gösteriyor. Yavaş Gıda’nın Avrupa’daki sağlık konularına yönelik artan bilinçliliğe katkıda bulunduğu söylenebilirse de topluma bir bütün olarak bakıldığında Yavaş Gıda’nın şimdilik sadece küçük bir etkisi sözkonusudur.

Fast food’a karşı bir bilinç oluşturma çabası içerisindeki Yavaş Gıda çeşitli ülkelerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerini bilinçlendirmeyi hedefliyor.

 

Daha ayrıntılı bilgi için Uluslararası Yavaş Gıda örgütünün internet sitesine alttaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.slowfood.com/