KİRLİLİK
Torrey Canyon adındaki petrol tankeri karaya oturdu ve 117 bin ton petrol İngiltere'de Cornwall yakınlarında Kuzey Denizi’ne yayıldı. Büyük ölçüdeki yerel kirlenme, bütün sızıntı ve yayılmalar için gemi sahiplerini sorumlu kılan yasal değişikliklerin yapılması yönünde bir zorlama oluşturdu.

18 Mart 1967
YÖNETİM
Farklı ülkelerden uzmanlar kirlenme, kaynak kaybı ve sulak arazilerin (wetland) yokolması gibi küresel çevre problemlerini tartışmak üzere ilk kez Paris’teki BM Biyosfer Konferansı’nda bir araya geldiler.
15 Eylül 1968
 
YÖNETİM
ABD’de milyonlarca kişi ilk Dünya Günü’nde çevreye yönelik suistimalleri protesto etmek ve Soyu Tükenmekte Olan Türler Yasası ve Temiz İçme Suyu Yasası gibi temel çevre yasalarının çıkarılmasını teşvik için toplandı.
22 Nisan 1970
Stream
KİRLENME
Araştırmacılar İsveç’e yağan asit yağmurlarının dörtte üçünün diğer ülkelerde meydana gelen kirlilikten kaynaklandığını bildirdiler.

1972
YÖNETİM
Ekonomist Barbara Ward ve mikrobiolog Rene Dubos, insan eylemlerinin Dünya’nın taleplerimizi karşılayabilmesini imkansız hale getirdiği uyarısında bulunan Only One Earth (Tek Bir Dünya) adlı kitabı yayınladılar.

1972

acid rain
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Soyu tükenme tehlikesi altında bulunan yaklaşık 5000 hayvan türü ve 25000 bitki türünün ticaretini sınırlandıran Yabanıl Fauna ve Floranın Tükenmekte Olan Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesini (CITES) onaylandı. Anlaşmanın geniş bir yetkisi olmasına karşın, yetersiz uygulama 1 milyar dolarlık yabanıl hayat karaborsa ticaretinin gelişmesine yol açtı.
3 Mart 1973
KİRLİLİK
Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Sözleşmesi’nin (MARPOL) onaylanmasıyla okyanus taşıtlarının atık boşaltmasını sınırlandırdı. Sözleşme petrol, çöp, plastik ve kanalizasyon boşaltılmasına veya kaza sonucu ortaya çıkan sızıntılara ilişkin düzenlemeler getirdi.
2 Kasım 1973
OZON TABAKASI
Kimyager Sherwood Rowland ve Mario Molina kloroflorokarbonların (CFC) ozon moleküllerini yok edebileceği ve Dünya’nın koruyucu ozon tabakasını aşındırabileceği yolundaki önemli bulgularını yayınladılar.
Ocak 1974
YERLİ HALKLAR
Filipinler’deki yerli protestocular Chico Nehri boyunca inşa edilen dört büyük barajı mali olarak desteklemekten vazgeçmesi konusunda Dünya Bankası’nı zorladılar. Projeleri durdurma çabası, nehirleri koruma ve yeni baraj yapımına direnme konusunda küresel bir hareket doğmasına yol açtı.
1977
Three Mile Island
KİRLİLİK
Pensilvanya’daki Three Mile Island nükleer enerji santralındaki reaktör çekirdeği eriyerek, çevredeki topluluklara radyasyon saçtı.
28 Mart 1979
YÖNETİM
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Nairobi’de Stockholm +10 konferansını düzenledi. Konferansa katılanlar “çevrenin halihazırdaki durumuna ilişkin ciddi bir yaklaşım” belirten bir deklarasyon ve “değişim için küresel bir gündem” oluşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması konusunda anlaştı. Bu, 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz adlı raporun yayınlamasını hızlandırdı.
1982
EKONOMİ
Meksika ve diğer kalkınmakta olan ülkeler ve Doğu Bloku ülkeleri bir borç krizi yaratarak 250 milyar dolar tutarındaki uluslararası borcu ödememe noktasına geldiler. Borç verenler borç ödememeyi önlemek için bu ülkelere artı borçlar verdiler — bu da daha sonraki borç felaketlerine zemin hazırladı.
12 Ağustos 1982
TOKSİKLER
Hindistan’ın Bhopal şehrindeki Union Carbide böcek ilacı tesisinden havaya 40 ton metil izosiyanat gazı sızması ve bir zehir bulutunu çevredeki 1 milyonluk şehre göndermesi sonucu yaklaşık 10 bin kişi öldü ve çok daha fazla sayıda insan zarar gördü.
3 Aralık 1984
ozone friendly
KİRLİLİK
Sovyetler Birliği’ndeki dört reaktörden biri olan Çernobil nükleer enerji santrali patladı ve tümüyle eridi. Patlama Batı Avrupa’ya kadar radyoaktif parçacıklar taşıdı. Yüzbinlerce insan yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldı.
28 Nisan 1986
OZON TABAKASI
Ozon tabakasına zarar veren bir dizi kimyasal maddenin üretimini azaltmaya yönelik Ozon Tabakasına Zarar Veren Maddeler Hakkında Montreal Protokolü kabul edildi.
19 Eylül 1987
ORMANLAR
Brezilyalı işçilerin ve çevrecilerin önderi Chico Mendes sığır çobanları tarafından öldürüldü. 70 bin kauçuk işçisini temsilen, Mendes Brezilya ormanlarının, kereste ve otlak alanı açma amacıyla ortadan kaldırılması yerine bitki özü rezervleri olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını savunuyordu.
22 Aralık 1988
basel
TOKSİKLER
Tehlikeli atıkların uluslararası sınırlar boyunca hareketini kontrol altına alan ve “toksik tacirleri”nin sanayi ülkelerinden kalkınmakta olan ülkelere tehlikeli atıklar göndermelerini önleyen Basel Sözleşmesi kabul edildi.
22 Mart 1989
İKLİM
İklim Değişimi Sözleşmesi sanayileşmiş ülkeler için karbon dioksitin azaltılması yönündeki bağlayıcı olmayan hedeflerini belirledi. Son anlaşma insanların iklimi değiştirmesinden sakınmaya çağırıyordu, ama özellikle ABD’nin buna destek vermemesi sebebiyle umulan sonuçlar elde edilemedi.
9 Mayıs 1992
YÖNETİM
69 ülkeden 1700 bilimadamını bir araya getiren Bilimadamları Birliği (Union of Concerned Scientists) “insanların ve doğal dünyanın kaçınılmaz bir sona doğru gittiğini” belirten Dünya Bilimadamlarının İnsanlığa Uyarısı’nı (World Scientists' Warning to Humanity) yayınladı.
Aralık 1992
people
NÜFUS
183 ülkeden delegeler Kahire’deki Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda bir araya geldiler ve nüfus artışını stabilize edecek ve azaltacak uzun vadeli bir plan oluşturdular. Plan kadınların eğitilmesinin ve doğuma ilişkin sağlık hizmetlerine erişebilmelerinin önemine vurgu yapıyordu.
13 Eylül 1994
NÜFUS
180 ülkenin temsilcileri kadınların ve kızların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik bir gündem hazırlamak üzere Pekin’deki Kadınlar Konferansı’nda buluştular. Önerge çoğu durumda kadınları ve ailelerini mahveden toprak erozyonu, ormansızlaşma ve diğer çevresel bozulmaların azaltılması yönünde eyleme geçilmesi çağrısında bulunuyordu.
15 Aralık 1995
İKLİM
İklim Değişimi Üzerine Hükümetlerarası Panel (IPCC) “kanıtların küresel iklim üzerinde farkedilebilir bir insan etkisi olduğunu gösterdiğini” belirten bir rapor yayınladı.
1995
TOKSİKLER
Theo Colborn, Dianne Dumanoski ve Pete Myers Our Stolen Future’u (Çalınmış Geleceğimiz) yayınladı. Kitap hayvanlar ve insanların üremesine yönelik tehditler konusunda uyarıyordu. Bu tehdidin sebebi milyarlarca ton kimyasalın çevreye bırakılması. Bu kimyasalların çoğu doğal hormonları bozuyor.
Mart 1996
İKLİM
Kyoto Protokolu, sanayileşmiş ülkelerin karbon dioksit emisyonunu azaltmalarını öngörerek 1992 İklim Değişimi Sözleşmesi’ni güçlendirdi. Ama protokolün tartışmalı salım ticareti tasarısı ve kalkınmakta olan ülkelerin rolü üzerine tartışmalar protokolün geleceğini gölgeledi.
11 Aralık 1997
OZON TABAKASI
Antartika üzerindeki ozon deliği 25 milyon kilometrekareye çıktı. 1993 yılına ait bir önceki kayıt delik büyüklüğünün 3 milyon kilometre kare olduğunu gösteriyordu.
1998
corn harverst
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Birleşmiş Milletler Biyolojik Güvenlik Protokolü genetik olarak değiştirilmiş tahılların ve organizmaların ticaretine daha ihtiyatlı bir yaklaşım getirdi ve ihracatçıların, genetik olarak değiştirilmiş tahılları nakletmeden önce gönderilecek ülkelerin önceden rızasının alınmasını gerekli kıldı.
29 Ocak 2000
İKLİM
IPCC’nin yayınladığı bir rapor son 50 yılda gözlemlenen ısınmanın insan faaliyetleri sonucu olduğu yönünde yeni ve daha güçlü kanıtlar ortaya koydu. Bu çalışmaya göre halihazırdaki ısınma oranları değişmezse 2100 yılında ısının 1.4 ila 5.8 derece santigrat artacağını öngörüyor.
16 Ocak 2001
BİYOTEKNOLOJİ
3 milyar dolarlık İnsan Genomu Projesi, insan geni sayısının umulduğu gibi 100 bin değil, bir ot veya bir fareninki kadar, yani sadece 30 bin olduğunu bildirdi.
12 Şubat 2001
tree cutting
ORMANLAR
Birleşmiş Milletler, tropik ülkelerin her yıl tarım, ağaç kesimi ve diğer tehditler yüzünden yılda 15 milyon hektardan fazla orman kaybettiklerini bildirdi.
3 Ekim 2001
food
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
116 ülke yeni bir Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması lehinde oy verdi. Anlaşma çiftçilere tohum saklama ve satma hakkı veriyor ve bitki genleri üzerinde biyotek patentleri sınırlandırıyor.
3 Kasım 2001
SU
Birleşmiş Milletler uyardı: Ormansızlaşma, erozyona ve barajların berisinde tortu birikimine yol açtığı için dünya su rezervlerindeki su biriktirme kapasitesi azalıyor.
4 Aralık 2001
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Araştırmalar, Kuzey Amerika’nın en çok biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerinin bozulmaya uğradığını ve 235 memeli, sürüngen, kuş ve amfibi türün tehdit altında olduğunu ortaya koydu.
7 Ocak 2002
windmills
ENERJİ
Almanya 2025 yılı itibarıyla ülkeiçi elektirik ihtiyacının en az dörtte birini rüzgar gücüyle karşılamayı hedef olarak ortaya koydu.
29 Ocak 2002
ÇÖLLEŞME
1200 kilometre uzaktaki Çin’in hızla genişleyen çöllerinden gelen devasa bir toz bulutu yüzünden Seul / Güney Kore’deki okullar tatil edildi.
7 Nisan 2002
xmas tree farm
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Araştırmalar habitatın tarım ve diğer kullanımlara dönüşmesininin gezegene maliyetinin yılda 250 milyar dolar olduğunu söylüyor.
9 Ağustos 2002
KİRLİLİK
Birleşmiş Milletler, Güney Asya boyunca uzanan 3 kilometre kalınlığındaki kirli hava kütlesinin hava örüntülerini değiştirdiği, tarıma ve insan sağlığına zarar verdiği uyarısında bulundu.
12 Ağustos 2002
BİYOTEKNOLOJİ
Raporlara göre, genetik olarak değiştirilmiş tahılların üretildiği arazi yüzölçümü dünya çapında yüzde 12 artarak 58.7 milyon hektara ulaştı.
16 Ocak 2003
İNSAN HAKLARI
Birleşmiş Milletler’in bildirdiğine göre, Asya ve Pasifik boyunca 30 yıl boyunca 30 milyon kadın ve çocuğun yasadışı ticareti yapıldı. Bu, tarihteki en büyük köle ticareti.
20 Şubat 2003
BALIKÇILIK
Bilim adamlarının bildirdiğine göre endüstriyel balıkçılık dünyanın en büyük ve ekonomik olarak en önemli balık türlerinin yüzde 90’ını öldürmüş durumda.
15 Mayıs 2003
smoker
SAĞLIK
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 192 üyesi tütüne bağlı hastalıkları azaltmak için düzenlenmiş ilk kamu sağlığı anlaşmasını oybirliği ile kabul etti.
21 Mayıs 2003
ORMANLAR
Raporlara göre Amazon’daki ormansızlaşma 2001 yılıyla karşılaştırıldığında yüzde 40 arttı.
26 Haziran 2003
İKLİM
Avrupa ilk iklim emisyonları ticaret yasasını kabul etti.
22 Temmuz 2003
YÖNETİM
Meksika’nın Cancun şehrindeki Dünya Ticaret Örgütü toplantısı ticarî bariyerler ve tarımsal sübvansiyonlar konusundaki anlaşmazlıklar üzerine başarısızlıkla sonuçlandı. Toplantıda kalkınmakta olan ülkelerin oluşturduğu bir koalisyon görüşmelerdeki güçler dengesini değiştirdi.
14 Eylül 2003
gorilla
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Yapılan araştırmalara göre son 10 yılda savaş, madencilik ve diğer insan etkileriyle doğu ova gorillası popülasyonu yüzde 70 azaldı. Bu gorilin bütün dünyadaki toplam sayısı 5 binden az.
30 Mart 2004
 1960 
 1961 
 1962 
 1963 
 1964 
 1965 
 1966 
 1967 
 1968 
 1969 
 1970 
 1971 
 1972 
 1973 
 1974 
 1975 
 1976 
 1977 
 1978 
 1979 
 1980 
 1981 
 1982 
 1983 
 1984 
 1985 
 1986 
 1987 
 1988 
 1989 
 1990 
 1991 
 1992 
 1993 
 1994 
 1995 
 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 2000 
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 
TOKSİKLER

Deniz biyologu Rachel Carson, insanlara ve çevreye zararlı toksik kimyasalların tehdidine dikkat çektiği Silent Spring’i (Sessiz Bahar) yayınladı.

Haziran 1962
silent spring
       
Torrey Canyon
NÜFUS
Paul Ehrlich, hızla artan insan nüfusunun ekolojik açıdan oluşturduğu tehditleri betimleyen kitabı The Population Bomb’u (Nüfus Bombası) yayınladı.

1968
Population Bomb
   
YÖNETİM
2200 bilimadamı Fransa’nın Menton şehrinde bir konferansta biraraya geldiler ve Birleşmiş Milletler’e “kirlenme, açlık, aşırı nüfus ve savaş sorunları”na çözüm bulmaya yönelik ortak uluslararası eylem gereğini vurgulayan bir mesaj sundular.

Temmuz 1971
TÜKETİM
25 ülkeden bir grup ekonomist, bilimadamı ve işadamından oluşan Roma Klübü, halihazırdaki nüfus artışı, kaynak tüketimi ve kirlilik yaratımı oranı sürdürdüğü takdirde Dünya’nın sınırlarına 100 yıl içerisinde ulaşılmış olacağını belirten The Limits to Growth’u (Büyümenin Sınırları) yayınladı.

1972
YÖNETİM
114 ülkeden katılımcılar İsviçre’nin Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda bir araya geldiler. Delegeler hükümet eylemi için 109 tavsiyeyi onayladılar  ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın oluşturulmasını talep ettiler.

16 Haziran 1972
YERLİ HALKLAR
Kuzey Hindistan’da Himalaya köylerinde yaşayan kadınlar bölgede ciddi ormansızlaşma, toprak erozyonu ve taşkınlara neden olmaya başlayan ticari ağaç kesimini önlemek için Chipko hareketini başlattılar.
1973
KENTLEŞME
Kanada’nın Vancouver şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı katılımcıları yeterli barınmanın temel bir insan hakkı olduğunu kabul ettiler ve bunun en iyi şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda ülkelere 65 tavsiye belirlediler.
11 Haziran 1976
KİRLİLİK
Asit yağmurlarıyla mücadele etmeye yardımcı olan ve ulusal sınırların ötesine uzanan kirliliği düzenleyen Uzun Erişimli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi onaylandı. Daha sonraki protokoller nitrojen oksit, kükürt, ağır metaller, direngen organik kirleticiler ve birtakım diğer kirleticilerin havaya salınmasını düzenledi.
13 Kasım 1979
smog
SAĞLIK
AIDS virüsü klinik araştırmalarda keşfedildi. İzleyen 20 yıl içerisinde virüs bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayıldı. Milyonlarca insan ölürken, birçok ülkedeki kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkiledi.
1981
OKYANUSLAR
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi okyanus kullanımına ilişkin kamsamlı bir çerçeve ortaya koydu ve okyanusun korunması, kirlenmenin önlenmesi ve tür popülasyonlarının korunması ve restore edilmesi koşullarının ana hatlarını çizdi.
10 Aralık 1982
fish
İKLİM
ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Ulusal Bilimler Akademisi Dünya’nın atmosferindeki karbon dioksit ve diğer “sera gazları”nın küresel ısınmaya yol açabileceğini belirten raporlar yayınladı.
1983
bhopal
OZON TABAKASI
Bilimadamları Dünya’nın ozon tabakasında bir “delik” keşfettiklerini bildirdiler. İngiliz Antartika Araştırma verileri Ocak ayı ozon düzeyinin geçen yıla göre yüzde 10 düştüğünü gösterdi.
Mayıs 1985
chernobyl
YÖNETİM
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Ortak Geleceğimiz adlı bir rapor yayınladı. Raporda çevrenin korunmasının, küresel eşitsizliklerle ilgilenilmesinin ve yoksullukla mücadelenin ekonomik büyümeyi kösteklemeyip, ekonomik büyümeyi tetikleyeceği ortaya kondu.
4 Ağustos 1987
biodiversity
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Biyolog E.O. Wilson Biodiversity’yi yayınladı. ABD’deki Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Forumu’ndan derlenen raporlardan oluşan kitap, insanların Dünya’nın kendi tür çeşitliliği koruyabilmesini nasıl büyük bir hızla ortadan kaldırdığını ortaya koyuyordu.
1988
KİRLİLİK
Exxon Valdez adlı tanker Alaska’da bir kayalığa çarparak 76 bin ton ham petrol akıttı. ABD’deki bu en büyük sızıntı 5100 kilometrelik el değmemiş kıyı şeridinin petrolle kaplanmasına ve 250 binden fazla kuşun ölümüne sebep oldu.
24 Mart 1989
oil spill
GÜVENLİK
Irak ordusu işgal ettiği Kuveyt’ten çekilirken tankerleri, petrol terminallerini, petrol kuyularını tahrip ederek çoğunu ateşe verdi. Bu sabotajlar sonucu, tarihteki en büyük petrol sızıntısı gerçekleşerek, yaklaşık 1.25 milyon ton petrol sızıntısı oldu.
22 Ocak 1991
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde ülkelerin biyolojik çeşitliliği koruma stratejileri geliştirmeleri ve sanayileşmiş ülkelerin bu stratejilerin kalkınmakta olan ülkelerde uygulanmasına yardımcı olmaları öngörüldü.
1992
YÖNETİM
Çoğu ülke ve 117 Devlet Başkanı Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’na katıldılar. Katılımcılar, Dünya üzerindeki yaşamın kalitesini yükseltmeyi talep eden sürdürülebilir bir kalkınma için büyük bir plan niteliğindeki Gündem 21’i kabul ettiler.
14 Haziran 1992
SOYU TÜKENMEKTE OLAN TÜRLER
Dünya Koruma Birliği (IUCN) soyu tükenmekte olan türlere ilişkin gözden geçirilmiş Kırmızı Liste’yi yayınladı. Daha soraki versiyonlar, memeli türlerinin dörtte birinin ve kuş türlerinin sekizde birinin yakın bir gelecekte tükenme konusunda büyük bir risk altında olduklarını ortaya koydu.
1994
chimp
ken saro wiwa
YERLİ HALKLAR
Yazar ve eylemci Ken Saro-Wiwa Nijerya’da idam edildi. Ken Saro-Wiwa, Royal Dutch/Shell, Chevron ve diğer uluslararası şirketlerin sebep olduğu çevre tahribatına karşı Ogoni halkının protestolarına önderlik ediyordu.
10 Aralık 1995
our stolen future
ORMANLAR
Bütün dünyadaki orman yangınları 5 milyon hektarlık ormanı ve diğer alanları kül ediyor. 1997 yılında, kayıtlı tarihte görülmediği kadar çok tropik orman yandı.
1997
orest fire
YÖNETİM
Seattle’daki kitlesel sivil toplum protestoları uluslararası ticaret müzakerelerinin kesilmesine yardımcı oldu ve Dünya Ticaret Örgütü’nün çevresel ve sosyal duyarsızlıklarına dikkati çekti.
2 Aralık 1999
TOKSİKLER
Kalıcı Organik Kirleticiler Anlaşması dokuz kalıcı, son derece toksik tarım ilacının tümüyle kullanımdan kaldırılmasını ve dioksinler, furanlar ve PCB’ler gibi diğer bazı kimyasalların kullanımının sınırlandırılmasını öngörüyor.
10 Aralık 2000
pops
İKLİM
ABD Başkanı George W. Bush, karbon dioksit salımlarını azaltmaya maddi güçlerinin yetmeyeceğini söyleyerek Birleşik Devletler’in Kyoto Protokolü’nü imzalamayacağını açıkladı.
13 Mart 2001
SAĞLIK
Araştırmalar yaklaşık 2000 tiroid kanseri vakasının 1986 yılındaki Çernobil nükleer kazası ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu, bilinen bir sebep ve tarihle bağlantılı en yüksek kanserli insan grubunu oluşturuyor.
23 Ekim 2001
YÖNETİM
Doha / Katar’da biraraya gelen 142 ülkenin ticaret bakanı yeni yüzyıldaki ticaret mevzuatına zemin hazırlayacak yeni bir dünya ticaret raundu üzerinde anlaştılar.
14 Kasım 2001
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Yapılan araştırmalara göre 38 milyon hayvan her yıl Brezilya ormanlarından yasa dışı yollarla satılmak üzere kaçırılıyor.
14 Kasım 2001
primate hand
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Bilim adamları, Meksika’daki yerli mısırın, Birleşik Devletler menşeli genetik yapısı değiştirilmiş mısırla temas yoluyla genetik kirliliğe uğradığı uyarısında bulundular.
29 Kasım 2001
BALIK YATAKLARI
Uluslararası sulardaki temel balıkçılık kurallarını ortaya koyan çığır açıcı Birleşmiş Milletler Yerleşik ve Göçmen Balık Stoklarının Korunması ve İşletilmesi Anlaşması yürürlüğe girdi
11 Aralık 2001
TOKSİKLER
ABD’de geri dönüşüm için toplanan bilgisayar ve elektronik malzemelerin yüzde 80’i Asya’ya gönderiliyor ve buradaki çevreyi ve işçi sağlığını tehdit ediyor.
25 Şubat 2002
computers
İKLİM
Bölgesel sıcaklığın artmasına bağlı olarak Antartika’nın Larsen B buz tabakasından 3250 kilometrekarelik bir bölümü koptu.
22 Mart 2002
MERCAN RESİFLERİ
Avustralya’daki Büyük Bariyer Resifi’nde 2002 yılında görülen beyazlama, resiflerin yüzde 60 kadarını etkiledi. Bu o güne kadar kaydedilmiş olan en kötü oran.
23 Mayıs 2002
coral
İKLİM
Avrupa Birliği, sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmasını öngören Kyoto Protokolü’nü imzaladı.
31 Mayıs 2002
YÖNETİM
Johannesburg / Güney Afrika’dakiSürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi’nde bir araya gelen 104 dünya lideri ve binlerce delege yoksulluğu azaltmak ve çevreyi korumak konusundaki sınırlı bir plan üzerinde anlaştı.
3 Eylül 2002
KİRLİLİK
77,000 ton petrol taşıyan Prestige adlı petrol tankeri ikiye parçalandı ve İspanya’nın Galiçya kıyılarını kirleterek dünya çapında öfkeye neden oldu.
19 Kasım 2002
mosquito
SAĞLIK
Raporlara göre sıtma ölümlerinin sayısı hâlâ aşırı derecede fazla. Günde 3000’den fazla Afrikalı çocuk sıtmadan ölüyor.
25 Nisan 2003
ENERJİ
Çin’in Yangtze Nehri üzerindeki dünyanın en büyük barajı olan Üç Boğaz Barajı’nın kapakları kapatıldı ve su tutmaya başladı. Bu da kasabaların, tarlaların ve arkeolojik sitelerin su altında kalmasına ve yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edilmesine neden oldu.
1 Haziran 2003
GIDA
Yardım kuruluşlarının bildirdiğine göre 7 milyon çiftçinin ölümüne neden olan AİDS, güney Afrika’da kıtlığın artmasına neden oluyor.
19 Temmuz 2003
MADENCİLİK
Dünyanın en büyük 15 madencilik ve metal-üretim şirketi varolan Dünya Mirası Sitelerinde maden araştırması veya kazısı yapmama sözü verdi.
20 Ağustos 2003
İKLİM
Bilim adamları Dünya’nın kuzey yarımküresinin 1980’den beri son 2000 yıldaki herhangi bir zamanda olduğundan çok daha sıcak olduğunu bildiriyorlar.
2 Eylül 2003
waterfall
EKOSİSTEMLER
Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyanın koruma altındaki alanlarının sayısı 100 bini geçti. Bu alan Çin ve Hindistan’ın toplam büyüklüğünden daha fazla bir alanı kapsıyor.
10 Eylül 2003
KİRLİLİK
Avrupa Birliği ilk kirlilik sicilini yayınladı. Bu sicil endüstriyel emisyonlar hakkında çok sayıda veri içeriyor.
23 Şubat 2004
İKLİM
Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde 2 bin kişiden fazla insan şiddetli yağmurlar ve seller sırasında öldü. Çevreciler ekinleri, hayvanları, evleri ve insanları yutan büyük ölçekli heyelanlardan yamaçların ormansızlaştırılmasını sorumlu tutuyor.
1 Haziran 2004