Newgrange yaklaşık olarak M.Ö. 3200 yılında Neolitik Çağ veya Yeni Taş Çağı sırasında inşa edilmiş toprak ve taşlardan yapılma büyük bir dairesel höyük. Yakın zamanlarda restore edilen bu höyüğün çapı 76 metre ve çevresinde dikili taşlardan bir halka bulunuyor.

Mezar olarak veya dinî ayinler için kullanıldığı sanılan höyüğün içerisine açılan 19 m uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki geçit taşların dizilmesiyle oluşturulmuş. Geçitin bittiği noktada höyüğün merkezine doğru bir yerde ise 6 metre yüksekliğinde konsollu tonozu olan bir ana oda ve yanısıra üç gömme oda bulunuyor.

Höyüğün UNESCO tarafından Dünya mirası listesine alınan bu höyüğün asıl ilginç özelliği ise şu: Önünde spiraller ve eşkenar dörtgenlerin oyulduğu, 3 metre genişliğe ve 1,2 metre yüksekliğe sahip masif bir bordürtaşının bulunduğu girişin üzerindeki, taşlarla örülü bir gözden 21 Aralık günü kış gündönümü sabahında gün ışığı geçit boyunca geçerek höyük içerisindeki odayı tamamen aydınlatıyor.