Pantheon dünyanın en büyük tapınaklarından biridir. Romalılar tarafından M.S. 118-126 yılları arasında bütün Roma tanrılarına adanmış bir tapınak olarak inşa edildi ve daha sonra bir Katolik kilisesine dönüştürüldü. Tapınağın anıtsal revakındaki büyük bronz kapılardan büyük bir dairesel mekâna geçiliyor. Silindir biçimli iç hacim üzerinde yarıküre şeklinde bir kubbe yükseliyor. Kapının karşısında gömme bir yarı-dairesel apse bulunuyor. Ve apsenin her iki yanında üçer tane daha dairesel ve dikdörtgen yarı-dairesel girinti bulunuyor. Bu yan taraftaki girintiler kubbe altındaki mekândan birer çift yekpare sütunla ayrılmış bulunuyorlar.

Doğal ışığın tapınaktan içeri girdiği tek yer kubbenin üzerindeki yuvarlak açıklık ve sütunlu girişe açılan bronz kapılar. Güneş hareket ettikçe çarpıcı ışık örüntüleri somaki, granit ve sarı mermerden duvarları ve zemini aydınlatıyor.