Çin Seddi birbirini izleyen hanedanların yönetimi sırasında Çin İmparatorluğunun kuzey sınırlarını korumak amacıyla 5. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında inşa edilen, yeniden inşa edilen ve onarılan, taş ve topraktan yapılmış savunma duvarıdır. M.Ö. 5. yüzyıldan bugüne Çin Seddi olarak adlandırılan çeşitli duvarlar inşa edildi. Bunlardan en ünlüsü M.Ö. 220 - M.Ö. 200 yılları arasında ilk Çin İmparatoru Qin Shi Huang tarafından inşa edilenidir. Kendisinden çok az bir kalıntı kalan bu duvar, Ming Hanedanı tarafından inşa edilen şimdiki duvardan daha kuzeyde yer alır.

Çin Seddi dünyanın en uzun insan-yapımı yapısıdır, yaklaşık olarak 6700 kilometre boyunca doğuda Shanhaiguan'dan batıda Lop Nur'a kadar, İç Moğolistan'ın kabaca güney kıyısını oluşturan bir yay biçiminde uzanır. Çin Seddi, yüzey ve kütle yönünden de insanlar tarafından yapılmış en büyük insan yapısı yapı olma özelliğini taşımaktadır.

En ihtişamlı zamanlarında Çin Seddi 1 milyondan fazla asker tarafından korunuyordu. Duvarın yüzyıllar süren inşası sırasında 2 ila 3 milyon Çinlinin öldüğü sanılıyor.

Duvarın yüksekliği genellikle 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır.