Dolmen terimi büyük taşlardan yapılan bir tür tek odalı mezarları ifade etmek için kullanılıyor. Sözcük bir Kelt dili olan Breton dilindeki "taş masa" anlamına gelen "taol men" sözünden türemiş.

Dolmenler genellikle, büyük ve yassı bir kapak taşını destekleyen üç ya da daha fazla diklemesine taştan oluşuyor. Bunların çoğu erken neolitik dönemde (yani insanların hayvancılık ve toplayıcılıktan tarıma geçtikleri dönemde) inşa edildiler. Dolmenler genellikle bir höyük (yani tepecik) oluşturacak şekilde toprakla ve küçük taşlarla örtülüyorlardı. Çoğu durumda bu üst örtü aşınarak ortadan kalkıyor ve höyük mezarın sadece taş iskeleti kalıyordu. Dolmenlere dünyanın birçok farklı bölgesinde rastlanabiliyor.

Yukarıda resmini gördüğünüz dolmen İrlanda'da bulunan Poulnabrone Dolmeni. Kapak taşı yerden 1.8 metre yükseklikte bulunan bu dolmenin Neolitik dönemde, muhtemelen M.Ö. 4200 ila M.Ö. 2900 yılları arasında yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Yapılan kazılar, buraya 16 ve 22 arasında yetişkinin ve 6 çocuğun gömülü olduğunu gösterdi. Ölülerle birlikte kişisel eşyalar da gömülmüştü. Bu eşyalar arasında cilalanmış bir taş balta, kemik bir kolye, kuvars kristalleri, silahlar ve çanak-çömlek bulunuyordu.