Budizme özgü bazı kutsal özellikler taşıyan yapılara stupa adı veriliyor. Bunlar bir budist için Buda'nın kendisinin önünde duruyormuşçasına güçlü, önemli mekânlar. Birer tepecik formunda inşa edilen stupaların tanrıların evi ve evrenin merkezi olan Meru Dağı'nı temsil ettiği söyleniyor.

Borobodur, dokuzuncu yüzyıla ait bir Mahayana Budist stupası. Endonezya'da, Magelang'da bulunan bu yapı, kare biçimli ve 6 katlı basamaklı bir piramit olarak inşa edilmiş. Tepe noktada birbiri üzerine oturtulmuş üç yuvarlak teras ve en ortada ise merkezî bir stupa bulunuyor. Yapının tepesindeki bir dairesel form, bir bütün olarak, Buda'nın kutsal çiçeği olan nilüferi andırıyor. Bu üç katlı dairesel yapının ortasındaki merkezî stupa'nın çevresinde 72 delikli stupa bulunuyor ve bunların herbirinin içerisinde birer Buda heykeli yer alıyor.

Öte yandan yapı bir bütün olarak ele alındığında, evreni sembolize eden bir mandala niteliği taşıyor. Bu şekilde yapının formu Budizme özgü bir simgesellik kazanıyor.