Aziz Vasil Katedrali 1555–1561 yılları arasında Moskova'daki Kızıl Meydan'a yer alan bir Rus Ortodoks Kilisesidir. Dördüncü İvan tarafından Kazan ve Astrahan hanlıklarının ele geçirilmesini kutlamak amacıyla inşa edilmiştir.

"Teslis Kilisesi" veya sonradan "Teslis Katedrali" olarak bilinen özgün yapı merkezdeki Şefaat kilisesi ve etrafında yer alan sekiz yan kiliseden oluşur. Onuncu kilise ise 1588 yılında Moskovalı Aziz Vasil'in kabri üzerine 1588 yılında inşa edilmiştir.

Şekil olarak göğe yükselen bir ateşe benzeyen yapının tasarımının Rus mimarisinde bir benzeri yoktur. Aynı şekilde, beşinci yüzyıldan onbeşinci yüzyıla kadar bin yıllık Bizans geleneğinde de benzeri bir tasarım yoktur. Katedral, onyedinci yüzyılda zirveye ulaşan Rus ulusal mimarisinin habercisidir.