Tibet'in başkenti Lhasa'daki Marpo Ri tepesinde yer alan Potala Sarayı bütün bir Tibet'teki en büyük anıtsal yapı. Bu kayalık tepeye ilişkin eski efsaneler burada Bodhisattva Chenresi'nin (Avilokiteshvara) yaşadığı kutsal bir mağara olduğundan söz ediyor. Burası İmparator Songtsen Gampo tarafından M.S. yedinci yüzyılda meditasyon için bir inziva köşesi olarak kullanıldı ve Songtsen Gampo tepenin üzerine bir saray inşa etti. Bu yapı onyedinci yüzyıla kadar kaldı ve ve sonradan bugün hâlâ durmakta olan büyük binalar eklendi.

Şimdiki sarayın inşasına 1645 yılında beşinci Dalai Lama'nın hükümranlığı döneminde başlandı ve 1648'de Potrang Karpo (Beyaz Saray) tamamlandı. Potrang Marpo (Kızıl Saray) 1690 ve 1694 yılları arasında eklendi; inşası 7000'den fazla işçinin ve 1500'den fazla sanatçı ve zanaatkârın çalışmasını gerektirdi.

1922'de onüçüncü Dalai Lama Beyaz Saray'daki birçok tapınak ve toplantı salonlarını restore ettirdi ve Kızıl Saray'a iki kat daha çıktı. Potala Sarayı Çinlilerin 1959'daki işgallerine karşı Tibetlilerin ayaklanması sırasında çok az hasar gördü. Dönemin Çin başbakanı Chou En Lai'nin kişisel girişimleri sonucunda, Tibet'teki diğer çoğu dinsel yapının tersine 1960'lar ve 1970'lerde Kızıl Muhafızlar tarafından yağmalanmadı. Bu şekilde, tapınakları ve içerisindeki eserleri günümüze kadar çok iyi korunarak geldi.

Onbirinci yüzyıldan itibaren saray "Potala" ismiyle anılıyor. Bu isim muhtemelen Bodhisattva Chenresi'nin yaşadığı güney Hindistan'daki mitolojik Potala Dağı'ndan geliyor. İmparator Songtsen Gampo'nun Chenresi'nin enkarnasyonu olduğu düşünülüyor. Potala'yı inşa eden kişi olmasından dolayı da, Lhasa'daki tepenin üzerinde yer alan saraya Hindistan'daki kutsal dağın ismi verildiği söylenebilir.

Potala Sarayı devasa bir yapı. İç mekânı 130,000 metrekareyi geçiyor. Çeşitli işlevleri olan saray her şeyden önce Dalai Lama'nın ve kurmaylarının ikâmet ettiği yer. Burası ayrıca bütün devlet törenlerinin yapıldığı Tibet hükümet merkeziydi. İçerisinde, rahiplerin ve yöneticilerin eğitimi için bir okul bulunuyordu. Ve önceki Dalai Lama'ların burada gömülü olmalarından dolayıTibet'in başlıca hac uğraklarından biriydi. Günümüzde Çin işgalinin sürdüğü Tibet'te Potala Sarayı bir müzeye dönüştürülmüş durumda.