Matmâta güney Tunus'ta küçük bir yerleşim yeri. Buradaki bazı yerel Berber sakinleri geleneksel yeraltı oyma yapılarda yaşıyorlar. Bu köye özgü olan yapılar yere büyük bir çukur kazılmasıyla oluşturuluyor. Bu çukurun çevresine oda olarak kullanılan yapay mağaralar oyuluyor.

Bu olağandışı yerin kökeni kuşaktan kuşağa aktarılan rivayetlerin dışında bilinmiyor. En akla yatkın rivayet bu yeraltı evlerin antik zamanlarda yapıldığı yönünde. Pünik savaşlarından birinden sonra Roma imparatorluğu iki Mısır kabilesini yerleşmeleri için Matmâta bölgesine göndermiş ve yollarına çıkan herkesi öldürmelerine izin vermişti. Bölge sakinleri evlerini terkederek bu istilacılardan saklanmak için yere mağalar oymuşlardı.

Bu yeraltı yerleşimleri yüzyıllar boyunca gizli kaldı ve 1967 yılında bölge büyük bir sel felaketiyle karşılaşıncaya kadar burada göçebe kabilelerin yanısıra düzenli yerleşimler olduğundan kimsenin haberi yoktu.