"Taşın Kubbesi" veya "Taş Üzerindeki Kubbe" anlamına gelen Kubbet-üs Sahra, Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan Harem-üş Şerif'teki (Tapınak Dağı) bir ziyaretgah. Yapı, 637 yılında müslümanların Kudüs'ü ele geçirmesinden sonra 689-691 yıllları arasında Emevi halifesi Abdülmalik ibn Mervan tarafından yaptırıldı. Bu yapının önemi içerisinde bulunan ve Muallak Taşı olarak bilinen yaklaşık 50 metrekarelik bir kayadan kaynaklanıyor. Hz. Muhammed'in miraca bu kaya üzerinden çıktığına inanılıyor. Yapı, bir cami olarak değil, Muallak Taşı'nı ziyarete gelen Müslümanlara korunak olması amacıyla inşa edildi.

Günümüze kadar gelmiş en eski İslam yapısı olan Kubbet-üs Sahra, M.S. 70 yılında Romalılar'ın Kudüs Kuşatması sırasında yıkılan İkinci Tapınağın bulunduğu düzlük üzerinde (Tapınak Dağı, Harem-üş Şerif) bulunuyor. Ortasında bir kubbe bulunan, dışı sekizgen ve içi dairesel formda olan Kubbet-üs Sahra, Bizans martyrium'ları örnek alınarak yapılmıştır.