Buhara Kalesi daha büyük kerpiç duvar istihkamlarının içerisinde yer alır. Günümüzde eski şehrin kuzey kesiminde yer alan kale ilk olarak bağımsız bir istihkam olarak inşa edilmiş ve Buhara'nın en eski şehir merkezinin dışında yer almıştır. Eğimli kerpiç duvarları olan bu kale büyük ölçüde onarıma ihtiyaç duymaktadır. Yüzyıllar boyunca kullanılagelen bu kale erken dönem Arap hakimiyetinden günümüze kadar askeri mimari ve teknolojideki değişimleri gösterir.

İlk olarak ne zaman inşa edildiği tam bilinmeyen kale, yüzyıllar içerisinde sürekli onarılmış ve kaleye yeni bölümler eklenmiştir. 1920 yılındaki büyük bir yangın sırasında ise önemli ölçüde tahrip olmuş, kalenin içerisinden günümüze hiçbir yapı kalmamıştır.

Buhara'nın önde gelen mimari anıtlarından biri olan Buhara Kalesi'nin duvarlarının boyu 16-20 metre arasında değişmektedir. Ve dış duvarların çevresi yaklaşık 800 metredir.