Rondalla Amerindia De Aztlan
No Nos Moverán

“No Nos Moverán” adlı direniş şarkısının kökeni tam olarak bilinmiyor. Bu konuda farklı rivayetler var. Şarkının Amerikan kökenli olduğunu iddia eden bir görüşe göre, bu şarkı “I Shall Not Be Moved” adlı eski bir zenci ilâhisine dayanıyor. Ve denildiğine bakılırsa bu şarkı ilk kez 1931 yılında West Virginia Madenciler Sendikası üyeleri tarafından söylenmiş.

İkinci bir görüş ise şarkının orijinalinin İspanyolca olduğu yönünde ve buna göre şarkı ilk kez 1936-1939 yılları arasında yaşanan İspanya iç-savaşı sırasında İspanyol Cumhuriyetçileri tarafından dillendirildi. Bu görüşe göre, çeşitli sol gruplar tarafından benimsenen şarkının çeşitli İngilizce versiyonları sonradan ortaya çıktı.

Muhtemelen Joan Baez'in yorumuyla dinlemiş olabileceğiniz bu şarkıyı burada Rondalla Amerindia De Aztlan'dan dinleyeceksiniz...

 

 
 

Şarkı Sözleri

no, no, no nos moveran! no, no nos moverán!
como un árbol firme junto al rio
no nos moverán.

unidos en la lucha, no nos moverán
unidos en la lucha, no nos moverán
como un árbol firme junto al rio
no nos moverán
no,no, no nos moverán! no, no, no nos moverán!
como un árbol firme junto al rio
no nos moverán

unidos en la huelga, no, no, no nos moverán!
unidos en la huelga, no, no, no nos moverán!
como un árbol firme junto al rio
no nos moverán, no nos moverán!

 

Şarkı Sözlerinin İngilizce Çevirisi

we shall not, we shall not be moved
we shall not, we shall not be moved
just like a tree that’s standing by the water


we shall not be moved, the union is behind us,
we shall not be moved, the union is behind us,
we shall not be moved,
just like a tree that’s standing by the water


we shall not be moved, united we will win
we shall not be moved, united we will win
we shall not be moved
just like a tree that’s standing by the water
we shall not be moved