Art Deco, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıca uluslararası dekoratif tarz olarak Art Nouveau'nun yerini aldı ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Art Deco makine çağı estetiğini temsil ediyordu. Art Nouveau'nun akışkan, çiçekli motiflerinin yerini modern teknolojinin hız ve gücünü ifade eden yuvarlatılmış, geometrik tasarımları aldı.

Art Deco'nun etkilendiği çok sayıda kaynak bulunuyordu. Kübizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm gibi modern sanat akımlarından Mısır, Asur ve İran kültürlerinin antik geometrik tasarım unsurlarına kadar çok sayıda kaynaktan etkilendi. Poster sanatı sözkonusu edildiğinde, Art Deco'nun öncüleri Alman Plakatstil'i, Viyana Sezesyon'u, 1907'de kurulan Deutscher Werkbund ve 1908'de başlayan Paris moda tasarım devrimiydi.

Art Deco tarzı bu adını 1925 yılında Paris'te düzenlenen Dekoratif Sanatlar Sergisi'nin adından aldı. Bu sergi Art Deco tasarımının olgunluk aşamasına işaret ediyordu. Ve Art Deco bu noktadan sonra çok popüler oldu ve yaygın bir şekilde benimsendi. Sadeleştirme ve soyutlama her zaman için Art Deco'nun ayırıcı özelliği oldu. İlk zamanlardaki yumuşak şıklık ve egzotizm yerini 1930'lu yılların daha sert ve güçlü tarzına bıraktı. Bu yeni tarz sıklıkla, bu tarzın en ünlü sanatçısı Adolphe Mouron Cassandre'nin 1936 yılında Modern Sanatlar Müzesi'ndeki sergisinden sonra "Cassandre Tarzı" olarak anıldı. Cassandre'nin gösterişli yüksek gemi ve hızlı tren tasarımları bugün hâlâ tipik Art Deco imgeleri olarak kabul ediliyor.