Art Nouveau [Okunuşu: Ar Nuvo] ya da "Yeni Sanat" 1890'larda başlayıp Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren başlıca uluslararası dekoratif tarzdı. Almanya'da Jugendstil ("Genç Tarz") ve İtalya'da Stile Liberty olarak bilinen Art Nouveau esinini doğadan aldığı organik, akıcı hatlarla kendini belli eder.

Art Nouveau'nun temel felsefî duruşu endüstri toplumunu ve onun kötü çalışma koşullarını ve ürettiği niteliksiz malları reddedişti. Bunun yerine tasarımcılar mimarlıktan mobilyaya, grafikten tüketim mallarına kadar bütün sanatlarda ve zanaatlarda esin kaynağı olarak doğanın güzelliğine döndüler.

Yeni biçimler kullanması ve eski tarzları taklit etmemesiyle Art Nouveau modernist tasarımda erken bir adım olarak görülebilir. Art Nouveau'nun kaynakları arasında Arts and Crafts akımı Japon tahtabaskı tasarımı (Japonizm) ve Rafael-Öncesi Kardeşliği akımı vardır. Art Nouveau'yu etkileyen bir diğer unsur da yeni yüzyılda gitgide egemen hale gelen bilimselliğe karşı ruhanî ve duyumsal olanı vurgulayan Sembolizm akımıydı.

Belle Epoque olarak adlandırılan 1890'lı yıllar, posterin Avrupa ve Amerika'da hızla evrilmesine ve yayılmasına tanıklık etti. Art Nouveau, Alphonse Mucha'nın 1894 sonlarında Sarah Bernhardt için yarattığı ilk şaheserinden sonra çok kısa bir sürede popüler oldu. Art Nouveau tarzını benimseyen önde gelen sanatçılar arasında Fransa'dan Manuel Orazi ve Georges de Feure, Belçika'dan Henri Privat-Livemont ve Fernand Toussaint, İtalya'dan Adolfo Hohenstein ve Leopoldo Metlicovitz, Amerika'dan William Bradley ve Edward Penfield, Hollanda'dan Johan Georg Van Caspel, İngiltere'den Aubrey Beardsley ve Avusturya'dan Gustav Klimt ve Koloman Moser vardı.

Ne var ki Art Nouveau yirminci yüzyılın başlarında endüstri toplumunun gelişmesiyle birlikte nihai olarak anlamını yitirdi. Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte bu tarz, endüstriyel karmaşıklıklar ve yıkıcı güç dünyasında naif bir anakronizm haline geldi ve yerini dönemin ruhuna uygun başka akımlara bıraktı.

Art Nouveau terimi genellikle geniş bir anlamda, Belle Epoque'un diğer ilgili tarzlarını içerecek bir şekilde kullanılır. Jules Cheret'nin Rokoko Uyanışı tarzından, Henri de Toulouse-Lautrec'in Post-Empresyonizmine, Roland Holst'un Arts and Crafts tarzına ve Amsterdam Okulu'na kadar birçok tarz Art Nouveau akımı içerisinde değerlendirilmektedir.