1914-1918 yılları arasında süren Birinci Dünya Savaşı poster için yeni bir rol anlamına geliyordu: propaganda. Gerçekten de savaş bugüne kadarki en büyük reklâm kampanyasını başlattı. Yürütülen kampanyaların savaşan herkesin savaş zamanı iletişim ihtiyaçları bakımından kritik bir önemi vardı. Para toplamadan, askere almaya ve gönüllü girişimleri artırmaya, üretimi teşvik etmeye ve yandaşların moralini yükseltmekten düşmanın moralini bozmaya kadar birçok konuyu işleyen posterler hazırlandı. Sadece Amerika'da iki yıl kadar bir süre içerisinde 2500 farklı poster hazırlandı ve toplam olarak 20 milyon poster kullanıldı.

Bu posterler kendi halklarına savaşa katılmayı haklı göstermenin yanısıra askeri harekatlar için insan, para ve kaynak sağlama amacını da taşıyordu. İngiltere gibi ülkelerde propaganda posterleri kullanılması çok anlaşılır bir şeydi: 1914 yılında İngiltere'de sadece profesyonel bir ordu vardı ve zorunlu askerlik hizmeti bulunmuyordu. Bu durum Fransa ve Almanya gibi diğer büyük ülkeler için de geçerliydi. Ne var ki savaş zamanı posterleri sadece askere adam alma için kullanılmadı. Posterlmer insanları tutumlu olmaya ve savaş bonoları alarak savaşa maddi katkıda bulunmaya çağırıyordu ve bu konuda genellikle büyük bir başarı sağlanıyordu.

Howard Chandler Christy, Wladyslaw Theodore Benda, J.C. Leyendecker, Lucian Bernhard, Ludwig Hohlwein ve Walter Schnackenberg gibi dönemin önde gelen poster sanatçıları ve illüstratörleri bu propaganda posterlerini hazırlayan sanatçılar arasında yer aldılar.