Cassandre 20. yüzyılın en büyük poster tasarımcılarından biri. Gerçek adı Adolphe Mouron. 1901'de Ukrayna'da doğdu. Ailesi siyasi karışıklıklar nedeniyle Paris'e göçmek zorunda kaldı. Paris Güzel Sanatlar Okulu'nda resim bölümünde okudu. 22 yaşında Cassandre adıyla poster tasarımları yapmaya başladı.

Cassandre'nin posterleri o günlerin müreffeh hayat tarsını karakterize eden yeni lüks taşıtları öven bir nitelik taşıyor. Kübizm ve (Kübizm'in İtalyan çeşitlemesi olan) Fütürizm sanatı tarzında çizdiği “Étoile du Nord” ve “Nord Express” gibi hızlı trenlerin stilize imgelerini yaratmada stensiller ve boya tabancası kullandı.

Cassandre'nin tarzı tipik bir şekilde Art Deco'dur ve yaptığı posterler o dönemin (20'lerin ortalarından 30'ların ortalarına kadar) zihinlerde iz bırakan imgeleri haline gelmiştir.

Cassandre’nin tasarımları 20. yüzyılın ilk yarısındaki reklâm sanatını büyük ölçüde etkileyen. Cassandre, "Bir poster tasarımı yapmak sıradan insanın anlayabileceği bir dille teknik ve ticarî bir poroblemi çözmek anlamına gelir," diyordu. 1926'da Alliance Graphique adlı reklam ajansını kurdu. Bu ajans 20. yüzyılın Fransız tarzındaki birçok klasik tasarımını yarattı.

Dubonnet şarap şirketi için 1932 yılında yaptığı “Dubo Dubon Dubonnet” posterleri, özellikle hızla giren arabalardan okunmak için tasarlanan ilk posterlerdi. Casandre aynı zamanda seri poster fikrini geliştirdi: bu şekilde, birbiri ardınca görülen bir grup poster bütünsel bir fikir veriyordu.

Cassandre, Bifur (1929), Acier Noir (1935) and Piegnot (1937) gibi çeşitli klasik art deco fontlarını yarattı. Posterlerinde, özellikle büyük boyutlarda görüldüğünde daha okunaklı olduğu düşüncesiyle sadece büyük harfler kullandı. Cassandre'nin posterlerinde harfler ayrı bir unsur değildir ama tasarımın bütünsel konseptini yaratmada imgeyle bütünleşiktir.