1968 yılında yoksulluk, işsislik ve General Charles de Gaulle'ün tutucu hükümetine yönelik öfke, köklü bir toplumsal değişim yönünde kitlesel bir hareketin başlamasına sebep oldu. Mayıs 1968'de Fransız hükümetine yönelik gösteriler Paris üniversitelerine ve daha sonra fabrikalara ve diğer işyerlerine yayıldı ve 18 Mayıs'ta 10 milyon işçi genel greve giderken bütün fabrikalar ve üniversiteler işgal edildi.

Atelier Populaire (Halk Atölyesi) bu çalkantılı günlerde oluştu. Güzel Sanatlar Okulu öğrencileri devrimin ilk posterini yapmak üzere kendiliğinden bir şekilde litografi bölümünde bir araya geldiler. 16 Mayıs'ta sanat öğrencileri, üniversite dışından ressamlar ve grevci işçiler poster üretmek için sanat okulunu kalıcı bir şekilde işgal etmeye karar verdiler.

Atelier Populaire hergün yirmidört saat çalışıyor devrimi desteklemek üzere sokaklara asılan çok sayıda poster ve duvar gazetesi üretiyordu. Oldukça organize bir şekilde çalışan atölye üyelerinin hepsi her gün bir araya geliyor ve nasıl bir poster yapılacağına ve nasıl bir slogan seçileceğine tartışarak demokratik bir şekilde karar veriyorlardı. Serigrafi, litografi ve stensil yöntemiyle üretilen posterler öğrenci ve işçi temsilcileri yoluyla bütün bir Paris'e dağıtılıyordu. aktivistlerin güncel durum karşısındaki yorumu neredeyse saat be saat sokaklardaydı. Her poster olabilecek en basit şekilde yapılıyordu imgeler genellikle elle çizilmiş harflerden ve silüetlerden oluşuyordu. Buna karşılık çarpıcı ve provokatif mesajları son derece etkiliydi.