GİRİŞ

 

Her ne kadar Rusya'da Devrim'den önce posterler üretiliyor olsa da bunlar Sovyetlerin olağanüstü propaganda posterlerinin yanında çok sönük kalır. Bu posterler yoluyla zamanın en büyük sanatçıları Sovyet iktidarını inşa etme hedefiyle hükümet politikalarını duyurdular, halktan destek ve daha büyük çabalar istediler...
 
 

Lenin ilk gerçek propaganda mekanizmasını yarattı ve bunun en renkli, dramatik ve özgün biçimi posterdi.

Her ne kadar Rusya'da Devrim'den önce posterler üretiliyor olsa da bunlar Sovyetlerin olağanüstü propaganda posterlerinin yanında çok sönük kalır. Lenin posta pulları ve 1 Mayıs gösterilerinden anıtsal heykellere kadar ilk gerçek modern propaganda mekanizmasını yaratan kişidir. Bu propagandanın en renkli, dramatik ve özgün formu olan poster yoluyla zamanın en büyük sanatçıları Sovyet iktidarını inşa etme hedefiyle hükümet politikalarını duyurdular, halktan destek ve daha büyük çabalar istediler.

Sovyet propaganda sanatı altı ana döneme ayrılır:

Bolşevik Dönem (1917-1921) Bolşevikler ve Bolşevizm ideolojisi için bir ölüm-kalım mücadelesidir. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlarla savaşmaya destek olan ilk Sovyet posterleri devrimci bir coşku ve güçlü bir sembolizme sahiptir.

Yeni Ekonomik Politika (1921-1927) savaş, kıtlık ve toplumsal hoşnutsuzlukla harap olmuş ülkede bir iyileşme ve görece özgürlük dönemiydi. "Kükreyen Yirmiler"in ticarî posterleri ve film posterleri avantgard konstrüktüvist tarzıyla göze çarpıyordu.

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan (1928-1937) Stalin'in, Rusya'yı tam anlamıyla komünist sanayileşmiş bir güce dönüştürme yolundaki gaddar baskısının yaşandığı dönemdi. Birinci Beş Yıllık Plan'ın büyük fotomontaj posterleri bu çabanın destansı yanını yankılıyordu ve bunu İkinci Plan döneminde 30'lu yılların sonlarındaki tasfiyeler ve avantgard'dan uzaklaşma izledi.

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) Bolşevik posterinin muhteşem çağının yeniden canlanışını sağladı. Sovyet hayatta kalma mücadelesiyle, anavatanın yurtsever ateşlerini yakan bir sembolizme dönüldü

Soğuk Savaş (1946-1984) Joseph Stalin'in hakimiyeti altındaki Rusya'ya ilişkin ütopik görünümlerle "Toplumsal Gerçekçilik"e dönüş dönemi oldu. Bu dönemin ortalarındaki en iyi posterler Vietnam'ı ve uzay yarışını resmeden posterlerdi.

Perestroika (1984-1990) döneminde en güçlü imgeler büyük riskler altında yaratılan ve insanlara ulaştırılan protesto posterleriydi.