Bolşevik Dönem (1917-1921)

 

olşevik Devrimi, işçiler ve köylülerin bir hükümeti olarak ilk Komünist devleti yarattı. Posterler Lenin'in kültürel ve siyasal dönüşüm vizyonunu büyük ölçüde okuma yazma bilmeyen kitlelere ulaştırmada anahtar bir rol oynadı ve ilk gerçek modern propaganda mekanizmasının merkezi haline geldi. Toplamda, kabaca üç yıl içerisinde 3600 poster hazırlandı.

Yeni hükümet kağıt tedariğinin ve her türlü basımın denetimini eline geçirerek başladı. 1918 yılının ortasında hükümet posterler basmaya ve dağıtmaya başladı. İlk büyük Bolşevik poster sanatçısı Alexander Apsit orak, çekiç ve yıldız gibi birçok Sovyet sembolünü şekillendirdi. Her ne kadar ayrıntılı, alegorik tarzı geleneksel olsa da imgeleri yeni çağın retoriğini yansıtıyordu.

İç Savaş 1919 yılında şiddetlendiğinde Bolşevikler propagandayı koordine etmek için yeni bir Yayın Dairesi oluşturdular. Bu dairenin önde gelen iki ismi, her ikisi de Devrim'den önce karikatürist olan Dimitri Moor ve Viktor Deni'ydi. Moor, fikirleri başarısız 1905 Devrimi sırasında oluşmuş ateşli bir Komünist'ti.

Moor'un sembolik erken dönem tarzı çok geçmeden zamanın akışı içerisinde değişti. "Gönüllü Yazıldın mı?" adlı ünlü posteri, yeni asker ihtiyacı kritik bir aşamaya geldiğinde bir gecede üretildi. Bu posterin yaklaşık 50 bin kopyası dağıtıldı. Posterdeki canlı ve basit Kızıl Ordu Askeri imgesi genç insanların akın akın askere yazılmasını sağladı.

Viktor Deni ise her şeyden önce bir hiciv ustasıydı ve onun şişko kapitalist ve papaz karikatürleri İç Savaş yıllarında her yerdeydi. Nikolai Kochergin'le birlikte Viktor Deni ve Dimitri Moor şartların epey kısıtlı olmasına rağmen yüksek standartlarda posterler ürettiler. Polonya ve müttefikleriyle savaş patlak verince, 1920 itibariyle şartlar daha da zorlaştı.

Bu yıllar poster sanatında bir diğer yeniliğe esin kaynağı oldu: Rus Telgraf Ajansı (ROSTA) vitrinleri, haberleri özetleyen karikatürümsü posterler bütün bir Moskova'daki dükkân camekânlarına asılıyordu. Zekâ ve etki yönünden olağanüstü olan bu posterler şair Vladimir Mayakovski ile Mikhail Çeremnik ve İvan Malyutin adlı sanatçılarca yaratılmışlardı.

1920 ortaları itibariyle Bolşevikler Beyaz Ordu'yu yendiler ve Polonyalılar ile karşılıklı bir yenişemezlik durumuna girdiler. Bu, Bolşevik propagandanın öncü çağının sonuna işaret ediyordu.

 

 

"Daha fazlasına sahip olmak için daha fazla üretmeliyiz." / A. Zelinskii, 1920

"Rusya'yı yıkım ve açlıktan sadece işçilerin ve köylülerin sıkı işbirliği kurtaracaktır." / 1920

"Burjuva, Rahip, Kulak Kolçak'ı çekiyor." / Viktor Nikolaevich Deni, 1919

"Tetikte ol!" / Dmitrii Stakhievich Moor, 1920

"Yoldaş Lenin ülkeyi çöplerden temizliyor." / A. Zelinskii, 1920

"Kahrolsun kapitalizm! Yaşasın proleterya diktatörlüğü!" / 1920

"Bacaların dumanı Sovyet Rusya'nın nefesidir."

"Okuryazarlık -- Komünizme giden yol" / 1920

"Enternasyonel" (Posterin altında Enternasyonel marşının sözleri yer alıyor) / A. P. Apsit

"Sovyetlere karşı olanlar kim: Beyaz Ordu askeri, kapitalist, papaz, şişko toprak sahibi" / Viktor Nikolaevich Deni

"Milletler Cemiyeti" / Viktor Nikolaevich Deni, 1919

"Açlıktan kırılan milyonlarca işçi ve köylünün senin yardımına ihtiyacı var." / 1920

"Karşı-devrim mezarlığında"

"Beyaz Ordu ekmekleri yakıyor." / I. Osinin, 1919

"Açlık günlerini hatırla!" / I. Simakov, 1921

"İşçiler barış getirdi..."

"Ekmek çalışana -- çalışmayana zırnık yok!"

"Çar ve Papaz" / 1918

"Gönüllü yazıldın mı?" / Dmitrii Stakhievich Moor, 1920

"Kadınlar, kooperatiflere katılın..." / I. Nivinskii, 1917