Yeni Ekonomik Politika Dönemi....... (1921-1927)

 

usya 1921 yılı itibariyle nihayet barışa kavuşmuştu ama savaşlar yüzünden ekonomi neredeyse tümden çökmüştü, açlık ve hoşnutsuzluk kol geziyordu. Lenin çaresizlik içerisinde bazı özel teşebbüslere izin veren Yeni Ekonomik Politika'yı (NEP) yürürlüğe koydu. Devlet ağır sanayiyi, ulaşımı ve dış ticareti denetim altında tutarken küçük çiftlikler ve işletmeler ortaya çıktı.

NEP yılları Rusya'nın "kükreyen yirmileri"ydi. Bu görece özgür dönem bütün alanlarda heyecan verici denemelere sahne oldu. Sanatı sanat için olmaktan çıkarmak isteyen bir grup sanatçı yeni bir komünist toplumun inşasına katkıda bulunmak istiyordu. "Sanat Üretime" şiarının önderliğini yaratıcı deha sahibi iki sanatçı, El Lissitsky ve Alexander Rodchenko yapıyordu. Fotomontaj, fotoğraf ve grafik tasarım yoluyla ürettikleri yapıtları Bauhaus ve Batı grafik sanatlarının gidişatı üzerinde büyük bir etki yaptı.

En kaydadeğer gelişmelerden biri, Mayakovski ve Rodchenko'nun Devlet işletmelerinde "reklâm danışmanı" olarak birlikte ekip halinde çalışmalarıydı. "Ajitatif" bir reklâm tarzı geliştirdiler. Sert sloganlar ve güçlü diagonaller ve renklerden oluşan saldırgan kompozisyonlar devrimci posterin barış zamanındaki dengi haline geldi.

NEP yılları aynı zamanda Sovyet film endüstrisini yeni zirvelere taşıdı. Binlerce sinema inşa edildi ve yüzlerce film çekildi. Ulusal film enstitüsü Sovkino Eisenstein'ın, Dovzhenko'nun ve Vertov'un şaheserlerini finanse etti. Bu yönetmenlerin fotomontaj, çift imgeler, ara çekimler, bölünmüş ekranlar ve donuk kareler gibi yeni teknikleri cesurca kullanmaları Batı sineması üzerinde büyük bir etki yaptı.

Bu dönemin film posterleri tanıtımını yaptıkları filmler kadar kaydadeğerdir. Gerçekte bunlar şimdiye kadar yaratılmış en yaratıcı ve en şaşırtıcı film posterleridir. Bunlar filmlerde kullanılan deneysel teknikleri kullanmakla kalmadılar ama aynı zamanda, filmler sessiz olduğu ve olay örgüsü uygulanan sansürler doğrultusunda sık sık değiştiği için sanatçıların inanılmaz bir yaratıcılık yetkisi vardır.

Devlet poster üretiminin başında Yakov Ruklevsky vardı. Ruklevsky kaydadeğer bir grup tasarım okulu mezununu işe almıştı. Bunlardan en ünlüleri iki kardeş olan Georgii Stenberg ve Vladimir Stenberg'ti. Bunların dinamik imgeleri çağın kaotik ruhunu yakalıyordu. Ruklevsky'nin işe aldığı diğer sanatçılar arasında Nikolai Prusakov, İosif Gerasimovich ve 500'den fazla poster yaratmış olan Mikhail Dlugach vardı.

 

 

"Rus Tarım Sergisi." / I. Lebedev, 1923

"SSCB'nin hava filosunu güçlendirin. Dobroliot hissedârı olun!" / I.V. Simakov, 1923

"GUM Devlet Mağazası -- Sayfiyelerden, şehirlerden, köylerden geliyorlar" / V. Mayakovski A. Rodchenko, 1923

"Yaşasın Komsomol! (Komünist Gençlik Birliği)" / A Samokhvalov, 1924

B. Ulyanov (Lenin) 1870—1924 / A. I. Braslavsky, 1924

"Hiç bu kadar iyi emzik görülmedi. İhtiyarlayıncaya kadar emmeye dayanıklı. Her yerde satılıyor. Rezinotrest" / Mayakovsky - Rodchenko, 1923

"Lengiz: Bütün bilgi dallarında kitaplar..." " / A. Rodchenko, 1925

"Lenin ve elektrik..." / Chassis - Kobelev, 1925

"Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma — SSCB'nin güvenilir muhafızları" / I. P. Utkin, 1924

"İşçi ve köylü kadınlar, hep birlikte seçime! Erkeklerle birlikte Kızıl Bayrak altında birleşin. Hep birlikte burjuvaziye korku salalım." / I.V. Simakov, 1923

"Bahar Kitap Fuarı" / 1926

"Özgürleşmiş kadın, sosyalizmi inşa et!" / Braslavsky, 1926

"Devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz." / Gustav Klutsis, 1927

"Sosyalizmin İnşası" / N. Kotov, 1927

"Ekim'in 10 yılı" / Starchevsky, 1927

"Potemkin Zırhlısı" / A. Rodchenko, 1925

"Mars'a Yolculuk" / N.P. Prusak , G.I. Borisov, 1926

"Karaya Oturan Gemi" / V.A. Stenberg - G. Stenberg, 1927

"Aile içinde çocukların dövülmesine ve cezalandırılmasına son!" / A. Fedorov, 1926

"Ekim Devrimi - daha iyi bir geleceğin köprüsü" / 1927