"Ben hayatı bir nevi röportaj, hayatın yansıması olarak görüyorum. Oturup da güneşin batışı, göller, kayıklar olmaktan ziyade, içinde yaşadığımız hayatın bir görüntüsünü yakalamak. Ben daha yaşadığım şeyleri yansıttığım için, resimlerimde mizah tarafı ağır basıyor. Güncel olayları yansılıyorum. Yaşadığımız hayat bir mizahtır. Biz naif bir hayat yaşıyoruz. Endüstrileşmemiş memleketin insanları naif yaşar, onu yansıtmak lazım."

Cihat Burak, Güneş, 25 Şubat 1982


Künye: Cihat Burak (1915 - 1994), Saz Heyeti, 1956, tuval üzerine yağlıboya, 82,5 x 95 cm, Demsa AŞ Koleksiyonu, İstanbul, Türkiye.