Antik Mısır heykelleri, Mısırlı sanatçıların gerçekçi tasvirler yapabildiklerini gösteriyor. Ama Mısır resimlerinde estetik amaç gerçekçilik ve perspektif değil ama en karakteristik olan görünümü yansıtmaktı. Bu yüzden de Mısır resimlerindeki insan figürleri doğal duruşa aykırı bir çarpıklık içerisinde çizilmişlerdir.

Mısırlı sanatçıların resimlerinde en karakteristik olan görünümü yansıtma düşüncesi insan figürü çizimini şu şekilde belirledi:

Resimlerde insan başlarının yandan çizildiğini görürüz.Çünkü baş en kolay şekilde profilden görülebilir ve algılanabilir. Ama yandan görünen bir insan başına, önden görüldüğü şekliyle bir göz ve kaş yerleştirdiler. Çünkü gözün ve kaşın en karakteristik görünümü önden görüldüğü şekliyledir ve insan gözünü düşündüğümüzde, onu önden görüldüğü şekliyle düşünürüz.

Baş yan durduğu halde, erkeklerin omuzları ve göğüs kısımlarının en iyi görüldüğü şekilde, yani önden çizildiği görürüz. Bu şekilde ayrıca bedenle kolların bağlantısı da çok daha net bir biçimde görülebilir. Buna karşılık göbek deliği yan tarafa doğru çizilmiştir. Kadınlarda ise göğüslerin çıplak olarak görüldüğü durumlarda ya bedenin üst kısmı profilden çizilmiş ya da bedenin üst kısmı önden çizildiği halde göğüsler yine profilden gösterilmiştir.

Yine bedenin üst kısmının ön taraftan çizilmiş olmasına rağmen hareket halindeki kollar ve bacaklar ve ayakların en iyi görüldükleri şekilde, yani profilden çizildikleri görülür. Yandan çizilmiş bu uzuvlar, yine yandan çizilmiş olan baş ile bir denge oluşturur.

Öte yandan, Mısır resimlerinde her iki ayak da başparmağının da ön tarafı görülecek biçimde çizildiğini görürüz. Yani her iki ayak da aslında ayakların iç tarafı gösterir. Böylece bir rölyefteki bir adamın aslında iki tane sol ayağı vardır. Ama 18. hanedandan sonra bu durum değişmiş ve artık ayakların dış kısmı çizilmeye başlanmıştır.

Ama burada anlatılanlar genel bir kural olarak değerlendirilmeli ve bunların istisnalarının olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin, başların önden çizildiği resimler az da olsa vardır. Ve ayrıca, belli işlerde çalışan insanları resmederken, kolların öne doğru hareketini iyi bir biçimde verebilmek için vücudun üst kısmının yandan görüldüğü resimlere rastlamak mümkündür.

 

Künye: Firavun IV. Thutmosis döneminde katip ve rahip olan Nakht'ın mezarındaki bir duvar resminden ayrıntı. Resimde bir şölendeki kadınlar görülüyor. Yapılış tarihi, 18. Hanedan dönemi, MÖ. 16-14. yüzyıllar..