Mark Tansey 1949 doğumlu Amerikalı bir postmodern ressam. Anne ve babası sanat tarihi alanında birer otorite olan Tansey küçük yaşlardan itibaren resim dünyasıyla yakın bir ilişki kurdu. Resme yaklaşımı derin bir sanat bilgisini yansıtan Tansey, motiflerinin çoğunu ya tarihsel resimlerden alıyor ya da önemli sanatçıları ve filozofları resmediyor ve resimlerinde sanatın anlamı ve insanların resim yapma dürtüsünün gizemine ilişkin alegoriler kullanıyor.

Tansey'in her bir tablosu hem teknik hem de anlam bakımından dikkatlice hesaplanmıştır. Resimlerini tek renkli olarak yapması bütün resmin özsel sahteliğini ve gerçekdışılığını hatırlatan bir unsurdur ve aynı zamanda ortaya konan fikirler üzerine odaklanılmasını sağlar. Tansey'in konuları düşlemseldir, bunlar bazen sanat hakkında entellektüel teorilerin dramatize edildiği ve içerisinde sanat tarihinden alınan "karakterler"in bulunduğu gerçeküstü sahnelerdir.

Mark Tansey'in 1987 yılında yaptığı, yukarıdaki Ustalığa Karşı Zafer II adlı tabloda görülen ressam, Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki Son Hüküm adlı resminin üzerini bir kat beyaz boya ile örtüyor. Önceki bir sanat dönemiyle ilişkili resimsel derinliği siliyor. Beyaz duvarın son hükmü ilan etmesi acı bir ironi olabilirdi ama ressam bütün o coşkunluğu içerisinde hem kendinin hem de üzerinde durduğu merdivenin gölgesini de sildiğini farkedemiyor. Bu arada, duvardaki Tanrı imgesinin yüzünü boyuyor olduğu ve bunu yaparken Tanrı'nın sol tarafında, yani lanetliler tarafında duruyor olduğu da bazı yorumcular tarafından dile getirilen bir konu..


Künye: Mark Tansey (d. 1949), Ustalığa Karşı Zafer II, 1987, tuval üzerine yağlıboya, Whitney Museum of American Art, Birleşik Devletler.