Naziler 1933 yılında iktidara geldikten sonra Almanya'da Yahudiler'e karşı yoğun ve sistematik saldırılara başladılar. Bu saldırılar Kristal Gece olarak bilinen 9 Kasım 1938 günü zirveye ulaştı. Yahudi kökenli Fransız ressam Marc Chagall Beyaz Çarmıha Geriliş adlı tablosunu bu acı olayları resmetmek üzere yaptı.

Bu tabloda sanatçı çarmıha gerilmiş İsa'yı resmediyor. Ama burada İsa geleneksel Hıristiyan imgesinden farklı olarak Musevilerin dua atkısı olan Tallit'e bürünmüş olarak resmedilmiş. Öte yandan İsa'nın başında da dikenli bir taç yerine Yahudi sarığı bulunuyor. İsa'nın çevresinde ise Yahudi pogromunu, Yahudilere yönelik saldırıları anlatan imgeler yer alıyor. Üstte, Yahudi İsa'nın gördüğü eziyete yas tutan İbranî patriyarkları ve matriyark Raşel duman bürümüş gökyüzünde görünüyorlar. Yerler ise karlı kaplı. Sağ tarafta geride bir asker talan edilen bir sinagogdan aldığı alevler içerisindeki bir Tora sandığını açıyor.

Resmin ilk halinde, ön taraftaki kaçışan insanlardan mavi elbiseli olanın üzerindeki beyaz levha üzerinde "Ich bin Jude" ("Ben bir Yahudiyim") yazıyordu. Arkaplanda, yukarıda yanan bir köyden can havliyle kaçmaya çalışan bir gemi dolusu mülteci görülüyor. Yanan köyün üzerindeki kızıl bayraklar taşıyan askerler, Chagall'ın Yahudileri kurtaracağını umduğu Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu askerleri. Bu iyi niyetli düşünce 1939 yılından önce Stalin hükümetinin Hitler'e yönelik hasmane tavrından kaynaklanıyor.

İnsan acı çekişinin güçlü bir ifadesi olan çarmıha gerilme imgesini kullanan Chagall Hz. İsa'yı bir Yahudi olarak resmetmekle, Hz. İsa'nın çarmıhta çektiği büyük acı ile Yahudilerin çektiği soykırım acısını özdeşleştiriyor.


Künye: Marc Chagall (1887 - 1985), Beyaz Çarmıha Geriliş, 1938, tuval üzerine yağlıboya, 154 x 140 cm, Art Institute of Chicago, Birleşik Devletler.