Kırılmaksızın eğilen bambu sağlamlık ve gücün simgesiydi. Aynı zamanda Ming ve Qing ressamlarının gözde konusuydu. Xia Chang (1388–1470), Wang Fu'nun (1362–1416) bambu resmetme tarzını geliştirerek zamanının önde gelen bambu ressamlarından biri oldu ve ünü ülke sınırlarını aşarak Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'ya kadar uzandı.

Zhao Mengfu (1254–1322) tarafından ortaya konan ilkeler doğrultusunda kaligrafi tekniklerini resme uygulayan Xia Chang bambu gövdelerini arkaik mühür yazı (Zhuànshū) tarzında yaparken, bambu dallarını ise işlek-yazı tarzında yaptı. Xia Chang'ın kaligrafik tarzda bambu resmetmesi sonraki birçok Ming ve Qing ressamları tarafından da uygulandı.


Künye: Rüzgârdaki Bambu, Xia Chang, 1460, kağıt üzerine mürekkep, 204 x 60 cm, The Metropolitan Museum of Art, Amerika Birleşik Devletleri.