Amerikalı ressam Charles Demuth 1905-1908 yılları arasında Philadelphia'daki Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudu. Philadelphia'dayken, yukarıda gördüğünüz resmin konusunu olan Amerikalı şair ve fizikçi William Carlos Williams'la karşılaştı. Demuth çok yönlü bir sanatçıydı ve konusuna uyması için tarzını değiştirdi. Suluboyayla yaptığı zarif meyve ve çiçek resimleri lirik doğa betimlemeleriyken, modern şehir ve sanayi manzaralarını betimleyen tabloları, öte yandan, sıkı bir denetim altında, sert ve kesindi. Yerinde bir şekilde Presisyonizm olarak adlandırılan bu eserler Avrupa Kübizmi ve Fütürizminin etkilerini gösterir ama bunların ifadelerindeki doğrudanlık tümüyle Amerikalılık özelliği taşır görünmektedir.

Altın Renkli 5 Figürü Demuth'un 1924 ve 1929 yılları arasında yaptığı soyut nitelikteki sekiz arkadaş portresinden biri. Bu tablo William Carlos Williams'ın bir şiirine göndermede bulunuyor. Tıpkı Marsden Hartley'in Bir Alman Memurun Portresi, Arthur Dove'un Ralph Dusenberry'nin Portresi ve ayrıca Gertrude Stein'in kelime-portreleri gibi bu portre sanatçının arkadaşına fiziksel benzerlik taşımıyor ama onunla ilinltili imgeleri bir araya getiriyor —şairin başharfleri ve "Bill" ve "Carlos" isimleri bir portre oluşturuyor.

William'ın "Büyük Figür" şiiri üzerine 5 rakamı boyanmış bir itfaiye aracının şehir sokaklarında hızla ilerleyişini görme deneyimini betimler. Demuth'un tablosu şiirin olduğu gibi resmedilmesi olmasa bile, "yağmur/ve ışıklar"ı ve "gon çınlamaları/siren ötüşleri/ve tekerlek sesleri"ni kesinlikle duyumsayabiliriz.


Künye: Altın Renkli 5 Figürü, Charles Demuth (1883–1935), 1928, mukavva üzerine yağlıboya, 90 x 76 cm, The Metropolitan Museum of Art, Amerika Birleşik Devletleri.