"Beşinci Mührün Açılışı" veya "Yuhanna'nın Rüyeti" adıyla da bilinen tablo El Greco'nun yaşamının son yıllarında yaptığı ve muhtemelen ölümü nedeniyle yarım kalmış bir eseri.

Konusunu İncil'den alan resim [Vahiy Kitabı - 6:9-11] eziyet görmüş Hıristiyan şehitleri, çıplak ruhlarına esenlik giysilerini giyerken ve kendilerine eziyet edenlere karşı adalet için Tanrı'ya yakarırken gösteriyor. Tablodaki en önde yer alan en belirgin figür Aziz Yuhanna.

Tablonun İlahî Aşk'ı tasvir ettiği düşünülen üst bölümü sonradan kesilmiş ve tablonun geri kalan bölümü bu eksikliği içerisinde Modernist ve Kübist bir karakteristik taşıyor. Gerçekten de bu tablo Pablo Picasso'nun ilk Kübist eserleri ve özellikle de "Avignon'lu Kadınlar" adlı tablosu için en temel esin kaynağıydı. Picasso "Avignon'lu Kadınlar" üzerine çalışırken bu resim üzerine ayrıntılı bir şekilde çalışmıştı.

El Greco kendi zamanında pek fazla takdir görmeyen tipik bir ekspresyonist tarzda resimler yaptı. 20. yüzyılın başlarında yeniden keşfedilen El Greco bugün Ekspresyonizm ve Kübizm akımlarının ilk başlatıcısı olarak kabul ediliyor ve resim sanatı uzmanlarına göre bilinen hiçbir sanat okulu içerisinde yer almıyor.


Künye: Beşinci Mührün Açılışı, El Greco (1541 – 1614), 1614, tuval üzerine yağlıboya, 222 x 193 cm, Metropolitan Museum of Art, Amerika Birleşik Devletleri.