"Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası" Fransız ressam Georges Seurat'nın en bilinen ve en büyük tablosu. Seurat bu tablosunda, Sen Nehri üzerindeki La Grande Jatte adasındaki bir parkta gezinen ve dinlenen insanları resmediyor.

Sanatçı bu yapıtını yapmaya 1884 yılında başladı ve üzerinde farklı zamanlarda çalışarak 1886 yılında tamamladı. Önce tamamlayıcı renklerden oluşan küçük yatay fırça darbeleriyle bir kat oluşturdu. Ve sonra yine tamamlayıcı renklerden oluşan ve uzaktan bakıldığında katı ve ışıltılı formlar olarak gözüken küçük noktalar ekledi.

Seurat'nın, sonradan "Noktacılık" olarak adlandırılacak olan bu epey sistematik ve "bilimsel" tekniği onun sanatını Empresyonistlerin kullandığı daha sezgisel yaklaşımdan ayırdı. Seurat her ne kadar Claude Monet ve Pierre-Auguste Renoir gibi sanatçıların konu olarak tercih ettiği modern yaşamı resmetse de onların doğadaki ışığın tesadüfi ve anlık niteliklerini yakalama çabalarının ötesine gitti. Seurat geçmişin sanatına, özellikle de Mısır ve Yunan heykellerine ve hatta İtalyan Rönesans fresklerine dönerek kalıcılık hissettirmeyi amaçladı.


Künye: Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası, Georges Seurat (1859 - 1891), 1884–86, yağlıboya, 207 cm × 308 cm, The Art Institute of Chicago, Birleşik Devletler.