1906 yılında Henri Matisse, genellikle yaptığı en güzel Fovist resim kabul edilen "Hayatın Neşesi" adlı tablosunu tamamladı. Bu büyük boy resim, içerisinde, duran ve hareket eden çıplak figürlerin yer aldığı, canlı renklerden oluşan bir orman, çayır, deniz ve gökyüzüyle dolu bir kır manzarasını resmediyor. Tıpkı daha önceki Fov resimlerde olduğu gibi, renk, doğanın gerçekliklerine uyma kaygısı gözetilmeksizin, sadece duygusal ifade kazandırma ve tablonun biçimsel gereklerini karşılama amacıyla kullanılmış.

Matisse manzarayı bir sahne olarak işlev görecek şekilde resmetmiştir. Ağaçlar resmin her iki yanına yerleştirilmiştir ve üst dalların tıpkı perde gibi iki yana açılmış olmasıyla, alttaki figürler daha bir ortaya çıkmıştır.

Matisse figürlerle manzarayı birleştirir. Bu, tümüyle ifadesel, canlı, belirgin renklerle vahşice duyumsal formları birleştiren radikal bir yeni yaklaşımdır. Aşkın, müziğin ve dansın neşesini tablonun renkleri ve ritmik şekillerine aktaran bu resim, yapıldığı zaman, döneminin en radikal resmi olarak kabul edilmiştir.


Künye: Hayatın Neşesi, Henri Matisse (1869–1954), 1906, yağlıboya, 175 cm × 241 cm, Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania, Birleşik Devletler.