Franz Marc (1880 – 1916) Alman Ekspresyonist akımın önde gelen isimlerinden bir ressam ve baskı sanatçısı. Sonradan belli bir sanat anlayışıyla özdeşleşen Der Blaue Reiter dergisinin kurucularından.

Franz Marc 60 civarında tahtabaskı ve litografik baskı yaptı. Olgunluk eserlerinin çoğu genellikle doğal ortamlardaki hayvanları resmediyor. Eserlerinin karakteristik özelliği parlak ana renkler, hayvanların neredeyse kübist resmedilişi ve yalınlıktır. Eserleri kendi zamanında bile etkili çevrelerde ilgi uyandırdı. Marc eserlerinde kullandığı renklere duygusal bir anlam veya amaç yükledi: maviyi erkeklik ve ruhaniyet için kulandı, sarı feminen neşeyi temsil ediyordu, ve kırmızı şiddetin sesini dile getiriyordu. Ulusalcı Sosyalistler (Naziler) iktidara geldiklerinde modern sanatı baskı altına aldılar; 1936 ve 1937'de Franz Marc'ı dejenere bir sanatçı [entarteter Künstler] olmakla suçladılar ve Alman müzelerinde sergilenen yaklaşık 130 eserini kaldırttılar.