August Macke (1887 – 1914) Alman Ekspresyonist grubu Der Blaue Reiter'in önde gelen üyelerinden biriydi. Alman sanatının yenilikçi olduğu bir dönemde yaşadı. Bu dönemde ana Alman ekspresyonist akımları gelişirken, bir yandan da diğer Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan avantgard akımlar Almanya'ya gelmişti. Zamanının gerçek bir sanatçısı gibi Macke kendisinin ilgisini çok çeken avantgard unsurları resimlerine nasıl yansıtacağını biliyordu.

Başlangıçta August Macke'nin tarzı Empresyonist'ti, ama Fütürizm ve Kübizm'den unsurlar taşıyordu. Muhtemelen Robert Delaunay ile karşılaşmasından sonra Macke'nin resimleri ndeki formlar belli bir belirginliğe ve yalınlığa ulaştı. Her şeyden önce, August Macke bir renk ustası olarak kabul edilir. Tablolarında ve suluboyalarında renkli ve neşeli bir dünya yaratmıştır. Portrelerin yanısıra yapıtları manzaralar, cansız doğalar ve nülerden oluşur. Sıklıkla, ağaç altlarında, parklarda ve hayvanat bahçelerinde yürüyüş yapanları, vitrin önlerinde, butiklerde ve şapka dükkanlarındaki kadınları resmeder.

August Macke henüz 27 yaşındayken, Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci ayında cephede hayatını kaybetti.