Fransız ressam Henri Matisse [Okunuşu: Anri Matis] (1869 – 1954) renk kullanımı ve akıcı, özgün çizimleriyle ünlüdür. Aynı zamanda bir baskıcı ve heykeltraş da olan Matisse, Pablo Picasso ve Marcel Duchamp ile birlikte yirminci yüzyılın ilk onyıllarında plastik sanatlardaki devrimci gelişimlere öncülük eden üç sanatçıdan biridir.

Başlangıçta Fovizm akımının öncülerinden biri olan Henri Matisse 1920'lerden itibaren Fransız resmindreki klasik geleneğin destekçisi olarak övülmüştür. Yarım yüzyıla uzanan sanat kariyeri boyunca yarattığı eserlerindeki renk ve çizgi ustalığı onu modern sanatın önde gelen isimlerinden biri kılmıştır.