1893 yılında Barcelona'da doğan Katalan ressam Joan Miró Ferra'nın eserleri Sürrealist bir nitelik taşır. İlk sergisini 1918 yılında Barcelona'da açan Miro 1920 yılında Paris'te Pablo Picasso ile tanışmış ve burada Dada hareketine katılmıştır. Paris'teki ilk sergisini ise 1925'te Galeri Pierre'de açmıştır. 1930'larda ve sonrasında kendisiyle yapılan çeşitli röportajlarda Miró, burjuva toplumunu desteklemenin bir yolu olarak gördüğü alışılageldik resim yapma yöntemlerini küçümsemiş ve ünlü "resme yönelik suikast"ini beyan etmiştir.

Miró 20. yüzyılın sonlarındaki sanat üzerinde büyük bir etkide bulunmuş ve özellikle de Motherwell, Calder, Gorky, Pollock, Matta ve Rothko gibi Amerikan soyut ekspresyonistlerini etkilemiştir. Eserleri öte yandan Paul Rand ve Lucienne Day gibi modern tasarımcılar üzerinde de etkili olmuştur.

Miro, 25 Aralık 1983'te İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde hayata gözlerini kapamıştır.