Paul Klee [Okunuşu: Kley] 1879 yılında İsviçre'de doğdu ama babasının Alman tabiyetini aldı. O da babası gibi müzisyen olmak istiyordu ama sonradan görsel sanatlara yönelerek Münih'te sanat eğitimi aldı. Münih'e yerleşen Klee burada Wassily Kandinsky, Franz Marc ve diğer avangard sanatçılarla tanıştı ve Blaue Reiter grubuna katıldı. Bu çevre içerisinde Bavyeralı piyanist Lily Stumpf ile evlendi ve evliliklerinden bir oğulları oldu.

Paul Klee 1914'te Tunus'u ziyaret ettiğinde oradaki ışıktan etkilenmiş ve şöyle yazmıştı: "Renk beni ele geçirdi; artık onun peşinden koşmam gerekmiyor, biliyorum ki beni sonsuza dek bırakmayacak... Renk ve ben biriz. Ben bir ressamım."

Klee çalışmalarında yağlıboya, suluboya, mürekkep gibi birçok farklı gereç kullandı. Genellikle de bunları tek bir yapıtta bir arada kullandı. Klee ekspresyonizm, kübizm ve sürrealizm ile ilişkilendirilmiştir ama onun resimlerini sınıflandırabilmek zordur. Resimleri genellikle kırılgan bir çocuksu niteliğe sahiptir ve çoğu kez küçük boyuttadırlar. Sıklıkla şiir, müzik ve düşleri anıştırırlar ve kimileyin sözcükler ve müzik notaları içerirler. Sonraki yapıtları ince ve uzun hiyeroglif benzeri sembollerle kendini belli eder. En çok bilinen yapıtları Güney (Tunus) Bahçeleri, Ad Parnassum ve Kucaklaşma'dır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bauhaus'da ve 1931'den itibaren Düsseldorf Akademisi'nde öğretmenlik yaptı ve buradaki görevini Naziler tarafından "dejenere sanat" üretmekle suçlanıncaya kadar sürdürdü. 1933 yılında İsviçre'ye dönen Paul Klee 1935 yılında sklerodermi hastalığına yakalandı. 1940 yılında Bern'de hayata gözlerini yumdu.