Shitao (1642-1707) Ming Hanedanı sonlarında ve Qing Hanedanı başlarında yapıtlar vermiş Çinli bir ressam. Erken yaşlarda Budist bir rahip olan ve sonradan 1693 yılında Taoizm'e yönelen Shitao Qing Hanedanının başlarındaki en ünlü bireyci ressamlardan biridir. Yarattığı sanat, güzel olduğu düşünülen şeyleri dayatan sıkı sıkıya sistematize edilmiş teknikleri ve tarzların dışına çıkması bakımından devrimciydi. Taklide yenilikten daha fazla değer veriliyordu ve her ne kadar Shitao Ni Zan gibi önceki sanatçılardan belirgin bir şekilde etkilenmişse de sanatı onlarınkinden çeşitli yeniliklerle etkileyici bir şekilde ayrılır.

Resmetmedeki biçimsel yenilikleri arasında dikkati resmetme ediminin kendisine yöneltmesi vardır. Bunu ince boya tabakalarıyla ve canlı, dışavurumsal fırça darbeleriyle ve aynı zamanda öznel perspektife ve mesafe hissini vermek için beyaz mekân kullanımına ilgi göstererek yapar. Yaptığı manzara resimlerine eşlik eden şiirler ve kaligrafiler de tıpkı resimler kadar güzel ve canlıdır.

Shitao'nun resimleri sanat-tarihsel kutsamalara karşı bir sövgü olarak yorumlanagelmiştir.