Kitagawa Utamaro (1753 - 1806) Japon ukiyo-e sanatının en büyük ustalarından biri olarak kabul ediliyor. Ukiyo-e tarzındaki tahtabaskı resimler ünlü kortezanları, Kabuki tiyatrosunda oyun sahneleyen oyuncuları sumo güreşçilerini, ev sahnelerini ve kır gezilerini resmetmişlerdir. Utamaro ise daha çok ünlü kortezanları, dönemin ünlü güzellerini ve gündelik işlerle uğraşan sıradan kadınları farklı diziler halinde hazırladığı tahtabaskı resimlerle resmetti. Yaşamın geçici zevklerini yansıtan bu sanat eserlerinin müşterileri, zenginleşen şehirli orta sınıftı.

Kitagawa Utamaro'nun yakından çalışılmış güzel kadın portreleri arkaplan nesnelerini ya minimize etmiş ya da hiç kullanmamıştır. İdeal kadın güzelliği olduğunu düşündüğü şeyi yumuşak hatlar ve renklerin nefis uyumuyla resmetmiştir.

Kitagawa Utamaro'nun yapıtları ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Avrupa'ya ulaştı ve burada, özellikle de Fransa'da, çok popüler oldu. Utamaro, kısmî görünümler kullanımıyla, ışık ve gölgeye vurgusuyla Avrupalı Empresyonistleri etkiledi.