Hollandalı post-empresyonist ressam Vincent Van Gogh (1853 – 1890) gençliğini bir sanat simsarlığı firmasında çalışarak geçirdi. Kısa süren bir öğretmenlik deneyiminden sonra da Belçika'da fakir bir madenci kasabasında misyonerlik yaptı. Resim kariyerine 1880'den sonra başlayan Van Gogh önceleri koyu ve kasvetli renklerle çalıştı. Paris'te tanıştığı izlenimcilik ve yeni izlenimcilik akımlarının etkisiyle canlı renkler kullanmaya başladı ve Güney Fransa'da geçirdiği sürede bugün yaygın olarak tanınan kendine özgü resim tarzını geliştirdi.

Ömrünün son on yılı boyunca yaklaşık 900 suluboya/yağlıboya resim ve 1100 karakalem çalışma üreten Van Gogn, en ünlü yapıtlarını ise ömrünün son iki yılında yaptı.

20. yüzyıl sanatını ciddi şekilde etkilemiş olan Van Gogh, fovistlerin ilham kaynaklarından biridir ve Ekspresyonizmin öncülerinden kabul edilir.