Barok

 

Erken Barok sanatı 16. yüzyılın sonlarında İtalya'da ortaya çıktı, Almanya'da ve sömürge durumundaki Güney Amerika'da ise bu tarz 18. yüzyıla kadar benimsenmedi. Barok 17. yüzyılda Karşı-Reformasyon boyunca popüler olan sanat tarzıydı. Bu dönem geç dönem Rönesans boyunca egemen form olan formülsel Manyerist tarza bir tepkiydi. Barok tarz, karmaşık Manyerist tarzdan daha gerçekçi ve duygusaldı.

Resim ve heykelde Barok'un üç ana formunu görürüz:

1. Katolisizm ve Protestanlık arasındaki dinsel çatışmayla birebir ilişkili olan Barok. Protestan Reformasyon hareketine karşı Roma Katolik Kilisesi 1550'lerde Karşı-Reformasyon olarak bilinen bir yenilenme hareketi başlattı. Bu programın bir parçası olarak Katolik Kilisesi sanatı kullandı. Sanat hem öğreti yönünden doğru olmalı hem de görsel ve duygusal olarak albenili olmalıydı. Bu şekilde o dönemlerde sanatın en önemli hâmisi durumundaki Katolik Kilisesi geleneğe ve ruhaniyete dönüş olarak görülen Barok sanatını destekledi. Ama zaman geçtikçe Barok tarz Protestan ülkelere de yayıldı. Katolisizmin etkisiyle gelişen bu Barok formunun ana temsilcileri Bernini ve Rubens'tir.

2. Derin bir gölge içerisindeki figürlerin dramatik, seçici bir şekilde aydınlatılması biçimindeki devrimci tekniği kullanan Barok — ki bu teknik Barok resim sanatının alamet-i farikasıdır. Dinsel konuların geleneksel idealize edilmiş yorumuna karşıt olarak Barok gerçekçi bir şekilde sokaktan modeller kullanır. Caravaggio Barok'un bu formunun önde gelen ressamıdır.

3. Flaman ülkelerinde gelişen ve gündelik yaşamın gerçekçiliğini vurgulayan Barok. Bu, Rembrandt and Vermeer'in eserlerinde görülebilir.

Yeni Barok tarz mutlakçı monarşilerin gelişimini yansıtan dinamik bir sanattır ve gücü yansıtmaya uygundur. Barok, bu nedenle, "mutlakiyetin tarzı" olarak da bilinir. Borok, ressamların, heykeltraşların ve mimarların, eserlerinde duygu, devinim ve çeşitliliğin peşinde oldukları bir tarzdır. Barok yüksek hacimleri tercih eder, süslemeleri abartılı bir şekilde kullanır, devasa heykeller ve büyük mobilyalar ekler. Eserlerde hareket, enerji ve heyecan duygusu baskındır. Genellikle güçlü ışık ve gölge kontrastları dramatik etkileri artırmak için kullanılır.

Barok sanat hareketi resimden mimariye, heykele ve müziğe kadar uzanmıştır. Barok sanat ve mimari, sonunda, daha gösterişli ve süslü bir hale dönüştü ve 18. yüzyılda yerini daha Rokoko ve Neo-klasisizme bıraktı.