Empresyonizm

 

Empresyonizm (İzlenimcilik) Paris'te yerleşik sanatçıların 1874'teki sergileriyle başlayan bir 19. yüzyıl sanat akımı.

İlk Empresyonist ressamlar yaşadıkları dönem için oldukça radikaldiler — önceki kuşaklar tarafından konmuş olan birçok resim yapma kuralını yıktılar. Empresyonistlere kadar tarih resimlerin benimsenen konusu olmuştu, ama Empresyonistler bunun yerine kendilerini çevreleyen yaşamdaki birçok konuyu resimlerine yansıttılar. Bunu yaparken, ideal güzelliği resmetme girişimlerini reddettiler ve bunun yerine çevrelerinde belirli bir andaki doğal güzelliğin peşine düştüler. O günlerde genel izleyiciye tuhaf ve bitmemiş görünen taze ve özgün görünümü yakaladılar. Eskidenberi resimleri stüdyoda yapmak bir alışkanlık iken, empresyonistler resimlerini kimileyin açık havada yaptılar. Bu onlara doğayı daha doğrudan gözlemleme ve belli bir ânın uçuşkan karakteristiğini, özellikle de güneş ışığının anlık ve geçişken yönlerini yakalama imkanı verdi.

"Klasik" Empresyonist resimleri tanımak genellikle kolaydır. Saf, katışıksız renklerden oluşan kısa, "kırık" fırça darbeleri bu resimlere spontanlık ve canlılık kazandırır. Bu resimlerin yüzeyleri genellikle kalın boyayla oldukça dokulanmıştır. Bu da bu resimleri, eski dönemlerde yapılan kişinin bir tabloya baktığı izlenimini en aza indirecek şekilde yumuşak renk geçişlerinden oluşan resimlerden ayıran önemli bir özelliktir. Kompozisyonlar yalınlaştırılmış ve yenilikçidir ve vurgu detaylardan ziyade genel etki üzerinedir.