Kübizm

 

Kübizm yirminci yüzyıl başlarındaki en etkili görsel sanat tarzlarından biriydi. Kübistler sanatta şeyleri görmenin yeni bir yolunu yaratmaya çalıştılar. Konularının çoğu temel geometrik şekillerin kombinasyonu olarak resmedildi ve kimileyin belli bir imge birçok farklı bakış noktasından gösterildi. Kübist resimler genellikle kırık cam parçalarına benziyor olarak betimlenir.

Kübizm 1907 yılında Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından başlatıldı. Pablo Picasso, "Pembe Dönemi" sırasında kariyerinde ilk kez kübist tarzı geliştirdi ve bu onu yirminci yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline getirdi. 1907'de Georges Braque Pablo Picasso'nun "Avignon'lu Kızlar" tablosundan çok etkilendi ve iki sanatçı arasında yakın bir dostluk başladı. Sanatsal bir işbirliği içerisine giren ve özellikle Paul Cézanne'ın sanatını yakından inceleyen bu iki sanatçı Kübist resim tarzını geliştirdi.

Her iki sanatçı da büyük ölçüde Afrika heykellerinden, Paul Cézanne ve Georges Seurat'dan ve Fovlardan büyük ölçüde esinlendiler.

Picasso ve Braque'ın yarattıkları bu yeni görsel dil Fernand Léger, Robert and Sonia Delaunay, Juan Gris, Roger de La Fresnaye, Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Jean Metzinger, ve hatta Diego Rivera gibi birçok sanatçı tarafından benimsendi ve geliştirildi. Her ne kadar öncelikle resimle ilişkilendirilse de Kübizm yirminci yüzyıl heykel ve mimarisi üzerinde de büyük bir etki yaptı. Kübizm aynı zamanda Dada ve Sürrealizm akımlarının yanısıra soyut resim tarzında çalışan birçok ressam üzerinde de etkili oldu.