Raphael-Öncesi Kardeşliği

 

Raphael-Öncesi Kardeşliği 1848 yılında kuruldu. Grubun en önemli sanatçısı Dante Gabriel Rossetti'ydi. Kendisiyle birlikte, yakın arkadaşları olan John Everett Millais ve William Holman Hunt Neoklasik sanatı ve Yüksek Rönesans Sanatını reddettiler ve Erken Rönesans, Bizans ve Gotik dönem ressamlarının ruhaniyet aşılanmış eserlerini kucakladılar. Resimlerinin konusu olarak incilden, mitolojiden ve edebiyattan imgeler kullanarak yeni bir sanatsal tarz yarattılar. Resimleri sıklıkla muğlâk görsel semboller ve müphem gizemler içeriyordu.

İdealist Raphael-Öncesi Kardeşliği ressamları dünyayı, 1960'lardaki hippilere çok benzer bir şekilde sanatları yoluyla değiştirmek istiyorlardı. Viktoryen dönemin gösterişçi gelenekçiliğini hor gördüler. Çevrelerini kuşatmış olan dizginsiz materyalizme ve her yana yayılmış ikiyüzlülüğe başkaldırdılar ve ruhaniyete, kibarlığa, kardeşçe sevgiye ve dindarlığa geri dönmeyi amaçladılar.

"Raphael-Öncesi" terimi Yüksek Rönesans Dönemi sanatçısı Raphael'e göndermede bulunmaktadır. Raphael-Öncesi Kardeşliği üyeleri Raphael'in yozlaşmış temalarını ve erotize edilmiş incil konularını eleştirdiler. Dante Rossetti ve diğer Raphael-Öncesi Kardeşliği sanatçıları Ambrogio Lorenzetti, Paolo Veneziano, Andrea del Verrocchio ve Giotto Bondone'nin sanatsal tarzına kucak açtılar. Bu ressamların eserlerine içtenlik, dindarlık ve masumiyet aşıladığını düşünüyorlardı.

İdealist Raphael-Öncesi Kardeşliği sanayileşmiş İngilterenin konvansiyonlarını, özellikle de Kraliyet Akademisindeki sanat öğretimi ilkelerini reddediyorlardı. Bunun yerine doğrudan doğanın resmedilmesi üzerine odaklandılar ve bu şekilde renkli, ayrıntılı ve neredeyse fotoğraf gibi tablolar ürettiler. Bu akım ressamları William Shakespeare'in ve kendi çağdaşlarının şiirleri ve edebiyatından yararlanarak Gerçekçiliği tipolojik sembolizm ile dönüştürmeye çalıştılar.

Raphael-Öncesi akımı sanattaki ilk avangart hareket olarak kabul edilmiştir. Ama kendileri böyle nitelendirilmeyi kabul etmemişlerdir. Bunun nedeni, tarihi resmetmeyi ve doğayı taklit etmeyi sanatın asıl amacı olarak kabul etmeyi sürdürüyor olmalarıdır. Ama Raphael-Öncesi sanatçıları hiç kuşkusuz kendilerini bir reform hareketi olarak tanımladılar ve kendi sanat formlarına belli bir ad verdiler ve fikirlerini tanıtmak için The Germ dergisini yayınladılar. Tartışmaları Pre-Raphaelite Journal'da yayınlandı.

Sir Edward Burne-Jones gibi, akımla ilişkilendirilebilecek çok sayıda sanatçı olmakla birlikte Raphael-Öncesi Kardeşliği grubunu oluşturan yedi sanatçı şunlardır:

James Collinson (ressam), William Holman Hunt (ressam), John Everett Millais (ressam), Dante Gabriel Rossetti (ressam, şair), William Michael Rossetti (eleştirmen), Frederic George Stephens (eleştirmen) ve Thomas Woolner (heykeltraş, şair)...