Realizm

 

Görsel sanatlarda ve edebiyatta Realizm Fransa'da 19. yüzyılın ortalarında başlayan bir harekettir. Gerçekçi sanatçılar gündelik karakterleri, durumları, ikilemleri ve olguları oldukları gibi veya gerçekçi bir biçimde ortaya koymayı amaçlarlar. Realizm konuların idealist bir tarzda ele alındığı Romantizm'e bir tepki olarak başladı. Realistler sıradan veya gerçekçi temaları ortaya koyabilmek için teatral dramadan ve sanatın klasik formlarından uzaklaşma eğiliminde oldular.

Amerikan Realizmi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 1880'den 1940'a kadar edebiyat, fotoğraf ve resimde etkin olan bir sanat hareketiydi.