ngilizce'de "kâğıt" anlamına gelen "paper" sözcüğü Mısır'da aşağı Nil Nehri boyunca bulunan "papirüs" bitkisinden türemiştir. Yaklaşık 5000 yıl önce Mısırlılar papirüslerden papirüs "sayfaları" yapıyorlardı. Bunun için topladıkları papirüslerin kabuklarını soyup bitkiyi şeritler halinde kesiyorlar ve bunları üstüste koyup dövüyorlar ve düzgün, üniform bir sayfa haline gelinceye kadar düzgünleştiriyorlardı.

Birkaç bin yıl boyunca yazı malzemelerinde önemli hiçbir gelişme olmadı. Yakın bir zamanda Dunhuang yakınlarındaki bir Batı Han garnizonundaki arkeolojik restorasyon çalışmaları sırasında keten liflerinden yapılmış ve bazılarının üzerinde M.Ö. 8 tarihli yazılar bulunan kağıtlar bulundu. Yazılı Çin kayıtlarına göre kâğıt M.S. 104 yılında Han Hanedanı sırasında İmparatorluk sarayında bir görevli olan Cai Lun tarafından üretildi.

Cai Lun dut ağacının iç kabuğunu ve bambu liflerini alarak bunları su ile karıştırdı ve tahta bir aletle dövdü. Sonra bu karışımı kabaca dokunmuş bir bez parçasının üzerine dökerek suyun akmasını ve geriye sadece kumaşın üzerindeki liflerin kalmasını bekledi. Ve bunlar kuruduğunda kaliteli bir yazı yüzeyi yaratmış olduğunu gördü. Yapımı görece kolaydı ve hafifti. İcadını M.S. 105'te İmparator He Di'ye sundu.

Çin kâğıt yapımı Kore ve Vietnam'a ve daha sonra üçüncü yüzyılın başlarında Japonya'ya geçti. İpek Yolu ticaretinde değerli bir ihraç malıydı bu yüzden de üretim süreci gizli tutuluyordu.

Tang Hanedanı (618-907) ve Song Hanedanı (960-1279) sırasında farklı amaçlarla kâğıt çeşitleri geliştirildi. Bu çeşitler arasında kendir kâğıdı, hayvan derisi kâğıdı, bambu kâğıdı ve şuen (pirinç) kâğıdı.

Şuen kâğıdı, düzgünlüğünden, dayanıklılığından ve beyazlığından dolayı çoğunlukla Çin resimlerinde ve kaligrafilerinde kullanıldı. Song Hanedanı kâğıt para basan ilk devlet oldu.

Yedinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde kâğıt yapım süreci Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'e ulaştı. 751'de Semerkant'taki Talas Savaşı'ndan sonra muzaffer Arap Abbasiler ele geçirdikleri iki Çinli esirden kağıt yapımının sırlarını öğrendiler. Bunun hemen ardından İslâm dünyasındaki ilk kâğıt yapım atölyesi Semerkant'ta kuruldu.

Bu icat sonradan İslam dünyasının geri kalanına ve oradan da Avrupa'ya yayıldı. Onuncu yüzyıla gelindiğinde Araplar odun ve bambu yerine keten lifleri kullanarak daha ince kağıt sayfaları elde ediyorlardı. 1150'de Avrupa'da ilk kağıt yapım atelyesi kuruldu.

Mezoamerika'da ise, bu gelişmelerden bağımsız olarak, Aztekler Onaltıncı yüzyıl civarlarında sabırotu liflerinden papirüs benzeri bir kâğıt geliştirdiler.